Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch Công tác Tuần 29 năm 2019

 

LỊCH TUẦN 29 (15/07/2019-21/07/2019)
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
***** 7h30 (13 ngày, từ 01/7 - 17/7): Tập huấn chuyên sâu về công tác văn thư, lưu trữ năm 2019 CCKL, CC TTBVTV, T.lợi
BQL Đăk Hà, Kon Rẫy. ĐăkGlei, Tu Mơ Rông
Trường CĐCĐ KT, 347 Bà Triệu 50/CCVTLT-QLVTLT&TTCL
Thứ 2, 15/07/2019
Sáng 7h30: Giao ban Tuần BGĐ Sở;
Trưởng, phó các Phòng NV, VPĐP NTM
HT Sở  
8h00: Kiểm tra thực địa xin thuê đất (Cty Ngọc Thiên Phú) Phòng KHTC (hoặc CCKL) Sa Thầy 301/GM-STNMT
8h00: Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Luật Quy hoạch, Nghị quyết số 11/NQ-CP về triển khai thi hành Luật Quy hoạch Văn Tất Cường HT Ngọc Linh 103/GM-VP
9h00: Kiểm tra công tác QLBVR Nguyễn Tấn Liêm
CCKL
Ia HDrai Xe Thủy
Chiều 14h00: Họp tham mưu UBND tỉnh về khai thác tận dụng gỗ công trình: Đường dây 220kV Thương Kon Tum –Quảng Ngãi (đợt 2) Sở TC, CCKL, Cty KPL, P. KHTC HT Sở 91/GM-SNN
14h00: Họp thẩm định giá đất để tính tiền bồi thường một số công trình tại TPKT Phòng KHTC Sở Tài chính 115/GM-HĐTĐ
14h00: Họp tham mưu, đề xuất nội dung chỉ đạo tại Công văn số 337-CV/BCSĐ (lựa chọn mô hình hay trong phát triển KTXH) Trần Văn Chương Sở KHĐT 53/GM-SKHĐT
14h30:  Dự làm việc với KTNN Khu vực VIII (thông báo kết quả kiểm toán năm 2018) Văn Tất Cường UBND tỉnh 104/GM-VP
16h00: Họp triển khai thực hiện đấu giá đất và tài sản để thực hiện DA Nhà hàng ven sông Đăk Bla Trần Văn Chương UBND tỉnh  
Thứ 3, 16/07/2019      
Sáng 8h00: Hội nghị quán triệt phổ biến thông tin thời sự Trần Văn Chương
Trưởng các Phòng, đơn vị thuộc ĐU Sở (là đảng viên)
HT Ngọc Linh 972-CV/ĐUK
9h00: Kiểm tra thực địa để thống nhất diện tích và vị trí cho DA của TT ươm tạo CCKL, Cty Đăk Tô, UB huyện TMR, Cty VinGin, TT ươm tạo Tu Mơ Rông 92/GM-SNN
9h00: Kiểm tra, đánh giá tình hình thiệt hại sạt lở công trình đường lên khu căn cứ Tỉnh ủy Chi cục Thủy lợi Tu Mơ Rông 64/GM-UBND, 65/GM-UBND
Chiều 13h30: Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị BGĐ Sở;
Đ/c PBT ĐU Sở
HT Ngọc Linh 101-KH/TU; 4682-CV/VPTU
Thứ 4, 17/07/2019      
Sáng 7h00: Kiểm tra kết quả khảo sát, đo đạc tại tiểu khu 495, Xã Hiếu (Thủy điện Bo Ko 2, Cty Gia Nghi) Phòng KHTC (hoặc CCKL) Kon Plong 15/GM-CT
9h30: Họp thẩm định các dự án Hộ chứa nước tại huyện Ia H Drai Văn Tất Cường Sở KHĐT GM của Sở KHĐT
9h30: Họp thẩm định các dự án Hồ chứa nước tại huyện Ia H Drai Văn Tất Cường Sở KHĐT GM của Sở KHĐT
Chiều 14h00: Họp đánh giá hiệu quả dự án trồng rừng theo Quyết định 14/QĐ-UBND (Cty Nghĩa Phát) Phòng KHTC (hoặc CCKL) Sở TNMT 303/GM-STNMT
14h00: Hội đồng tư vấn giao chủ trì thực hiện DA KHCN cấp tỉnh năm 2019 (Dự án Sắn - Trường CĐCĐ KT) Trần Văn Chương Sở KHCN 52/GM-SKHCN
14h00: Làm việc và kiểm tra về công tác QLBVR Nguyễn Tấn Liêm
CCKL
Kon Rẫy, Kon Plong Xe Thủy
Thứ 5, 18/07/2019      
Sáng 6h30: Gặp mặt đối thoại với Doanh nghiệp, nhà đầu tư và Chương trình " Doanh nhân và khởi nghiệp" Nguyễn Tấn Liêm Đăk Mar Coffee  
8h00: Họp thẩm định giá đất các công trình tại huyện Sa Thầy và Ngọc Hồi Phòng KHTC Sở Tài chính 117/GM-HĐTĐ
8h00 (cả ngày): Hội nghị trực tuyến sơ kết ngành Kế hoạch và Đầu tư 2019 Văn Tất Cường HT Ngọc Linh 248/GM-BKHĐT; 1227/SNN-VP
8h00: Dự lễ khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nguyễn Tấn Liêm Trung tâm HCH tỉnh (70 LHP) GM của UBND tỉnh
8h00: Họp Tiểu ban Văn kiện tại Đảng ủy khối CCQ tỉnh Trần Văn Chương ĐU Khối CCQ  
Chiều 14h00: Họp thẩm định xác định giá khởi điểm đấu giá QSD đất (khu Sân bay cũ) Phòng KHTC Sở Tài chinh 118/GM-STC
14h00: Họp thống nhất phê duyệt dự toán tiền DVMTR năm 2019 của BQL rừng phòng hộ Đăk Glei Nguyễn Tấn Liêm
QBVPTR, BQL Đăk Glei, P. KHTC
HT Sở 93/GM-SNN
Thứ 6, 19/07/2019      
Sáng 8h00: Dự buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam Trần Văn Chương UBND tỉnh 106/GM-VP
8h00: Họp góp ý các đồ án QHCT (tỷ lệ 1/500) tại huyện Ia HDrai P. QLXDCT (hoặc CCTL) Ia HDrai 04/GM-UBND
8h00: Họp tham mưu UBND tỉnh Phương thức và chủ thể khai thác, bảo vệ các CTTL do Sở NNPTNT quản lý Văn Tất Cường
Sở KHĐT, TC, CCTL, BQLKT, P QLXDCT
HT Sở 94/GM-SNN
6h00: Kiểm tra đánh giá tác động dự án thủy điện Đăk Pek, huyện Đăk Glei Phòng KHTC (hoặc CCKL) Đăk Glei 33/GM-SCT
9h30: Họp thẩm định các dự án Hồ Chứa nước tại huyện Ia HDrai Văn Tất Cường Sở KHĐT GM của Sở KHĐT
Chiều 13h30: Hội nghị Sơ kết 6 tháng 2019 ngành Thanh tra Chánh Thanh tra Sở Thanh tra Tỉnh 343/TTr-VP
14h00: Họp xử lý vướng mắc Dự án Khu nghỉ dưỡng DLST Vietin Bank của Công ty TNHH Vietin LĐ Chi cục Kiểm lâm Sở KHĐT 54/GM-SKHĐT (trước đó: 52/GM-SKHĐT, 1169/SNN-VP)
Thứ 7, 20/07/2019      
Sáng 8h00 (19/7 - 21/7): Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về phát triển Kinh tế tập thể Nguyễn Tấn Liêm
Chi cục PTNT
Hà Nội 4901/GM-BNN-KTHT, 1708/VP-NNTN; Xe Thế Anh
Chiều        
Đăng bởi : Phạm Quang Thành Ngày đăng : 13/07/2019 Lượt xem : 366
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết