Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch Công tác Tuần 33 năm 2019

 

LỊCH TUẦN 33 (12/08/2019-18/08/2019)
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
*****        
Thứ 2, 12/08/2019
Sáng 7h30: Giao ban Tuần BGĐ Sở;
Trưởng, phó các Phòng NV, VPĐP NTM
HT Sở  
Chiều 14h00: Họp kiểm điểm, kiến nghị hình thức kỷ luật hành chính đối với GĐ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô Nguyễn Tấn Liêm Sở Nội vụ 107/GM-SNV
15h00: Nghiệm thu cá giống phục vụ tái tạo nguồn lợi thủy sản P. Thủy sản, VP Sở, P. KHTC Đăk Hà 106/GM-SNN; Xe Thế Anh
15h30 và 16h00: Các Hội nghị thực hiện quy trình nhân sự đối với chức danh Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Nham BGĐ Sở, BTV ĐU Sở;
Trưởng, phó các Phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
CT CĐCS VP Sở, BT Đoàn TN Sở
HT Sở 104/GM-SNN
Thứ 3, 13/08/2019
Sáng 8h00: Kiểm tra kết quả xây dựng NTM Trần Văn Chương
VP ĐP NTM
Kon Rẫy 1400/KH-SNN-NTM; Xe Thế Anh
8h00: Kiểm tra kết quả xây dựng NTM Nguyễn Tấn Liêm
VP ĐP NTM
TP Kon Tum 1400/KH-SNN-NTM; Xe Thủy
8h30: Dự Lễ thả cá giống tài tạo nguồn lợi thủy sản LĐ Sở;
P. Thủy sản
Sa Thầy 107/GM-SNN; Xe 82B-0642
9h00: Kiểm tra công trình Hồ chứa nước Đăk Rơn Ga, huyện Đăk Tô (bồi lấp, hư hỏng kênh và công trình trên kênh) P. QLXDCT, CCTL Đăk Tô 14/GM-BQL
Chiều 14h00: Họp thẩm định giá đất khu đô thị phía nam cầu Đăk Bla Phòng KHTC Sở Tài chính 130/GM-HĐTĐ
14h00: Họp góp ý vào dự thảo Báo cáo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chủ trương giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận nghèo đa chiều trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020 Chi cục PTNT Sở LĐTBXH 47/GM-SLĐTBXH; 1402/SNN-VP
14h00: Cùng LĐ UBND tỉnh làm việc với UBND huyện Sa Thầy về công tác QLBVR, PCTT, XD NTM Nguyễn Tấn Liêm
CCKL, VP TT BCH PCTT, VP ĐP NTM
Sa Thầy 126/GM-VPUB; Xe Thủy
15h00: Họp thẩm định giá đất tính tiền Bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất một số CT tại TP Kon Tum Phòng KHTC Sở Tài chính 131/GM-HĐTĐ
Thứ 4, 14/08/2019      
Sáng 7h30: Họp Ban Chỉ đạo Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai (BCĐ 775) Trần Văn Chương
CC PTNT, KHTC, thành viên BCĐ Đề án 775
HT Sở 108/GM-BCĐ
8h00: Kiểm tra hiện trạng tài sản trên đất (DA Nhà hàng ven sông Đăk Bla) Phòng KHTC UBND TPKT 325/GM-UBND
8h00: Kiểm tra kết quả xây dựng NTM Nguyễn Tấn Liêm
VP ĐP NTM
Kon Plong 1400/KH-SNN-NTM; Xe Thủy
Chiều 13h30: Họp thẩm định PA bồi thường NM điện Mặt trời Sê San 4 Phòng KHTC Sở TNMT 355/GM-STNMT
13h30: Họp BCĐ công tác QLBVR đánh giá 07 tháng đầu năm 2019 Nguyễn Tấn Liêm và thành viên BCĐ theo QĐ 944
CCKL, P. KHTC, các BQL rừng đặc dụng, phòng hộ; các Hạt, Đội KL
Quỹ BVPTR 109/GM-SNN
14h30: Họp xin chủ trương hỗ trợ bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng Trạm biến áp 110kv Ngọc Hồi. Phòng KHTC Sở TNMT 358/GM-STNMT
15h00 (cả ngày): Làm việc với Đoàn công tác của BQLDA Nông nghiệp Trung ương về 02 DA: CSHT và VnSAT Trần Văn Chương
BQLDA CSHT và VnSAT, P. KHTC, P. QLXDCT
Thực địa và HT Sở 1110/DANN-KHKT, Xe các BQLDA bố trí
Thứ 5, 15/08/2019      
Sáng 6h30: Gặp mặt đối thoại với Doanh nghiệp, nhà đầu tư và Chương trình " Doanh nhân và khởi nghiệp" Nguyễn Tấn Liêm Đăk Mar Coffee  
8h00: Dự Hội nghị trực tuyến phiên chất vấn và trả lời chất vấn các thành viên Chính phủ tại phiên họp thứ 36 của UBTVQH Nguyễn Tấn Liêm VP Đoàn ĐBQH 80/GM-ĐĐBQH
8h00: Họp thẩm định Dự toán DVMTR năm 2019 Quỹ BVPTR, BQL TMR, P. KHTC HT Sở 110/GM-SNN
8h00: Kiểm tra kết quả xây dựng NTM Trần Văn Chương
VP ĐP NTM
Đăk Glei 1400/KH-SNN-NTM; 1425/SNN-NTM, Xe Thế Anh
8h00: Kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án 61 Báo vắng Ngọc Hồi 03-TB/BCĐ; 1435/SNN-VP
8h00: Họp xem xét và đề xuất biện pháp chống thất thu trong việc xuất hóa đơn bán lâm sản bị tịch thu Phòng KHTC Sở Tài chính 134/GM-STC
8h00: Kiểm tra công tác QLBVR (đột xuất) Nguyễn Tấn Liêm Kon Plong Xe Thủy
(Hoãn) 8h00: Kiểm tra và họp xử lý Đơn kiến nghị của Bà Chu Thị Loan đối với dự án Trồng rau hoa xứ lạnh, nuôi trồng cây cấy mô-xây dựng du lịch sinh thái Hoãn Kon Plong 64/GM-SKHĐT; 1577/SKHĐT
(Hoãn) 8h00: Làm việc về dự án Kè chống sạt lở sông Đăk Tơ Kan, huyện Đăk Tô Hoãn UBND tỉnh 128/GM-VP; 2024/VP-KTTH
9h00: Khảo sát, đánh giá hiện trạng khu đất dự kiến thực hiện DA trồng cây xanh phục hồi rừng và kết hợp nông nghiệp CNC Phòng KHTC (Hoặc CCKL) Ia HDrai 63/GM-SKHĐT
Chiều        
Thứ 6, 16/08/2019      
Sáng 7h30: Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020 huyện Đăk Tô Nguyễn Tấn Liêm
VP ĐP NTM
Đăk Tô 111/GM-UBND, 160/TB-UBND; 2036/VP-NNTN; Xe Thủy
Chiều 13h30: Họp thẩm định BC đánh giá TĐMT (Dự án trại nuôi heo gia công, công nghiệp của Hộ gia đình) Phòng KHTC (hoặc CC CNTY) Sở TNMT 361/GM-STNMT
14h00: Họp thẩm định Kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng của UBND huyện Ia H’Drai năm 2019 Nguyễn Tấn Liêm
Sở TNMT, UB huyện Ia HDrai, CCKL, P. KHTC
HT Sở 105/GM-SNN
14h00: Kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án 61 Báo vắng Đăk Glei 03-TB/BCĐ; 1435/SNN-VP
Đăng bởi : Phạm Quang Thành Ngày đăng : 09/08/2019 Lượt xem : 482
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết