Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch Công tác Tuần 36 năm 2019

 

LỊCH TUẦN 36 (02/09/2019-08/09/2019)
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
*****        
Thứ 2, 02/09/2019
Sáng 7h00 - 17h00: Trực cơ quan dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2019 (Email: baocaotrucsnnkt@gmail.com) LĐ: Phạm Xuân Khanh
Tổ trực: Phòng KHTC
VP Sở 38/TB-SNN-VP
Chiều        
Thứ 3, 03/09/2019
Sáng 7h30: Giao ban Tuần BGĐ Sở;
Trưởng, phó các Phòng NV, VPĐP NTM
HT Sở  
6h30: Kiểm tra thực địa DA xây dựng vườn khảo nghiệm và mở rộng sản xuất trồng Sâm Ngọc Linh của Trung tâm Ươm tạo và Hỗ trợ DN;Khu vực nghiên cứu SNL và các dược l Trần Văn Chương
CCKL, P. KHTC
Tu Mơ Rông 122/GM-SNN; Xe CCKL và Xe Thế Anh
Chiều 13h30: Kiểm tra tình hình phòng chống thiên tai (theo Công điện số 04/CĐ-BCĐ) Nguyễn Tấn Liêm
VP Thường trực BCH PCTT-TKCN
Ngọc Hồi, Kon Rẫy và các huyện khác 4/CĐ-CTUBND-UBND; Xe Thủy
14h00: Họp xác định tỷ lệ phần trăm chất lượng còn lại của công trình: Kè chống sạt lỡ sông Đăk Bla, giai đoạn 2 P.KHTC (như hôm 14/8) UBND TPKT 365/GM-UBND
Thứ 4, 04/09/2019      
Sáng 8h00 (04/9-09/9/2019): Kiểm tra hiện trạng tài sản gắn liền với đất (cây cao su) của Cty Cao Su Chư Mom Ray Chi cục TTBVTV Ia HDrai 1189/GM-VPĐKĐĐ
8h30 (Đăk Tô), 13h30 (Đăk Hà): Kiểm tra các công trình và hạ du các đập, hồ chứa thủy lợi Văn Tất Cường
P. QLXDCT, CCTL; BCH PCTT các huyện, TP, BQLKT
Đăk Tô, Đăk Hà 125/GM-SNN; 6001/BNN-TCTL, 2205/UBND-NNTN, 04/CĐ-BCĐ; Xe VP PCTT
Chiều 13h30: Thảo luận Dự toán Ngân sách năm 2020 Phạm Xuân Khanh
P. KHTC
Sở Tài chính 2337/STC-QLNS
14h00: Họp Chi bộ VP Sở tháng 9/2019 Đảng viên Chi bộ VP Sở HT Sở  
15h30: Dự lễ khánh thành Trường THCS Liên Việt VP Sở (đ/c Trung) Trường THCS Liên Việt GM của NH Bưu điện Liên Việt
Thứ 5, 05/09/2019      
Sáng 6h30: Gặp mặt đối thoại với Doanh nghiệp, nhà đầu tư và Chương trình " Doanh nhân và khởi nghiệp" Nguyễn Tấn Liêm Đăk Mar Coffee  
7h30: Kiểm tra thực địa khu vực dự án trồng cây dược liệu, rau củ quả sạch tại xã Măng Cành (Cty Dược liệu Măng Đen Kon Tum) Phòng KHTC (hoặc CCKL) Kon Plong 01/2019/GM-Cty
8h00: Họp HĐ thẩm định giá đất để bồi thường một số CT trên địa bàn TPKT và Sa Thầy P. KHTC Sở Tài chính 150/GM-STC
8h00: Họp bàn để điều chỉnh lại vị trí đất (Khu trại giống cũ - Trại thực nghiệm) LĐ Trung tâm KN Sở KHCN 61/GM-SKHCN; 1569/SNN-KH
8h30: Hội nghị TK 05 năm thực hiện CT MTQG xây dựng NTM Phạm Xuân Khanh
VP ĐP NTM
Ia HDrai 10/GM-UBND, Xe Thế Anh.
8h30 (Sa Thầy), 13h30 (TP KT): Kiểm tra các công trình và hạ du các đập, hồ chứa thủy lợi Văn Tất Cường
P. QLXDCT, CCTL; BCH PCTT các huyện, TP, BQLKT
Sa Thầy, TPKT 125/GM-SNN; 6001/BNN-TCTL, 2205/UBND-NNTN, 04/CĐ-BCĐ; Xe VP PCTT
9h00:  Làm việc với Hiệp hội Mắc ca Việt Nam Nguyễn Tấn Liêm UBND tỉnh 2193/VP-NNTN
Chiều 14h00: Họp làm rõ một số nội dung dự án Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Đăk Tô của Công ty TNHH Utility Water (Việt Nam) LĐ Chi cục Kiểm lâm Sở KHĐT 70/GM-SKHĐT; SNN-VP
14h00: Họp thẩm định dự án đầu tư cấp NSH thôn 2,3 xã Diên Bình P. QLXDCT, TTNS Sở KHĐT GM Sở KHĐT
15h00: Ký kết Quy chế phối hợp về công tác tính toán, thực hiện Bộ tiêu chí giám sát, đánh giá cơ cấu lại ngành NN đến năm 2020 Nguyễn Tấn Liêm
P. KHTC
HT Sở 1543/SNN-KH
15h30: Họp thẩm định DA đầu tư Trạm QLBVR Đăk Trưa Phòng KHTC Sở KHĐT GM của Sở KHĐT
Thứ 6, 06/09/2019      
Sáng 8h00: Hội nghị TK 10 năm thực hiện CT MTQG xây dựng NTM huyện Kon Rẫy Phạm Xuân Khanh
VPĐP NTM
Kon Rẫy GM của UBND huyện; Xe Thế Anh
8h00: Kiểm tra thực địa vị trí đấu nối các công trình Cấp nước sinh hoạt vào các công trình thủy lợi (Đăk Tô và TPKT) P. QLXDCT Đăk Tô, TPKT 3/GM-CCTL
8h00: Họp TGV HĐ thẩm định giá đất (Ct bố trí sắp xếp dân cư tại Đăk Glei) P. KHTC Sở Tài chính 152/GM-STC
9h30: Kiểm tra thực địa và Thẩm định PA cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước CTTĐ Plei Kan P. QLXDCT (hoặc CCTL) Ngọc Hồi 388/GM-STNMT
Chiều 06/9-08/9: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG XDNTM vùng DHNTB và Tây nguyên Nguyễn Tấn Liêm
VP ĐP NTM
Quảng Nam 6245/GM-BNN-VPĐP; 2203/VP-NNTN; Xe Thủy
13h30: Hội nghị đối thoại giữa chính quyền với doanh nghiệp, nhà đầu tư tỉnh Kon Tum năm 2019 Văn Tất Cường
Tổ KSTTHC (đ/c Trung)
Sở KHĐT 68/GM-SKHĐT
14h00: Họp đánh giá kết quả diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh năm 2019 Trần Văn Chương Sở KHCN 62/GM-SKHCN
15h00: Họp với BTVTU cho ý kiến Dự thảo KL về Nghị quyết 01-NQ/TU và Tờ trình của BCS Đảng về dự án dời tại Tu Mơ Rông Trần Văn Chương HT TU GM của VPTU
Thứ 7, 07/09/2019      
Sáng 8h00: Tập huấn phương pháp thu thập số liệu hỗ trợ xuất khẩu và trợ cấp trong nước giai đoạn 2014-2018 theo yêu cầu của WTO P. KHTC TP HCM 5959/GM-BNN-HTQT
Chiều 06/9-08/9: Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình MTQG XDNTM vùng DHNTB và Tây nguyên Nguyễn Tấn Liêm
VP ĐP NTM
Quảng Nam 6245/GM-BNN-VPĐP; 2203/VP-NNTN; Xe Thủy
Đăng bởi : Phạm Quang Thành Ngày đăng : 30/08/2019 Lượt xem : 354
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết