Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch Công tác Tuần 37 năm 2019

 

 

LỊCH TUẦN 37 (09/09/2019-15/09/2019)
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
*****        
Thứ 2, 09/09/2019
Sáng 7h30: Giao ban Tuần BGĐ Sở;
Trưởng, phó các Phòng NV, VPĐP NTM
HT Sở  
8h00: Dự HNTK 10 năm thực hiện CT MTQG XD NTM huyện Ngọc Hồi Phạm Xuân Khanh
VP ĐP NTM
Ngọc Hồi Xe Thế Anh
8h30 (Đăk Glei), 13h30 (Ngọc Hồi): Kiểm tra các công trình và hạ du các đập, hồ chứa thủy lợi Văn Tất Cường
P. QLXDCT, CCTL; BCH PCTT các huyện, TP, BQLKT
Ngọc Hồi, Đăk Glei 125/GM-SNN; 6001/BNN-TCTL, 2205/UBND-NNTN, 04/CĐ-BCĐ; Xe VP PCTT
Chiều 13h30: Dự họp với TTTU cho ý kiến về vụ việc VCLS trái phép tại Ia HDrai Phạm Xuân Khanh
LĐ Chi cục Kiểm lâm
HT TU 4850-CV/VPTU
14h00: Họp về các DA đầu tư ngoài ngân sách chậm tiến độ và Dự án Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan, huyện Đăk Tô Văn Tất Cường
P. KHTC
UBND tỉnh 140/GM-VP
14h00: (KHẨN) Họp rà soát lại kế hoạch vốn NSNN, các chỉ tiêu KTXH 03 năm 2020-2022 liên quan đến ngành Trần Văn Chương
Thủ trưởng và Kế toán các đơn vị, phòng thuộc Sở
HT Sở 2578/STC-QLNS; 129/GM-SNN
Thứ 3, 10/09/2019      
Sáng 7h30 (01 ngày): Đón, tiếp và làm việc với Doanh nghiệp Israel sang làm việc với tỉnh Kon Tum Trần Văn Chương, LĐ Sở KHĐT
CT SNL, P. KHTC, VP Sở (đ/c Thành)
Gia Lai, KonPlong, UBND tỉnh 2217/VP-KTTH; 1580/KH-SNN; Xe Thế Anh
8h00: Dự họp làm việc với Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Xuân Khanh UBND tỉnh 2317/KH-UBND; 92/GM-UBND
8h30 (Kon Plong), 13h30 (Kon Rẫy): Kiểm tra các công trình và hạ du các đập, hồ chứa thủy lợi Văn Tất Cường
P. QLXDCT, CCTL; BCH PCTT các huyện, TP, BQLKT
Kon Plong, Kon Rẫy 125/GM-SNN; 6001/BNN-TCTL, 2205/UBND-NNTN, 04/CĐ-BCĐ; Xe VP PCTT
8h30 (02 ngày): Khảo sát, kiểm tra một số DA, điểm bố trí dân di cư trên địa bàn các huyện, kiểm tra Đề án 285 LĐ Sở
LĐ CCPTNT, P KHTC
Đăk Glei 1587/SNN-KH; Xe CC PTNT
9h00: Kiểm tra hiện trạng, khối lượng cây cối hoa màu bị thiệt hại tại CTTL Đăk Long 1 Chi cục TTBVTV Ngọc Hồi 22/GGM-BQL; 783/PC-SNN-KH
Chiều 14h00: Cùng Ban TVTU làm việc với BTVHU Đăk Glei Nguyễn Tấn Liêm Đăk Glei 4856-CV/VPTU, Xe Thủy
14h00: Họp nghiên cứu giải pháp về kinh phí để thực hiện hoàn thành các mục tiêu PTR của Đề án PTLN theo hướng bền vững Phạm Xuân Khanh
Sở KHĐT, TC, QBVPTR, CCKL, P. KHTC
HT Sở 127/GM-SNN
Thứ 4, 11/09/2019      
Sáng 8h30 (02 ngày): Khảo sát, kiểm tra một số DA, điểm bố trí dân di cư trên địa bàn các huyện, kiểm tra Đề án 285 LĐ Sở
LĐ CCPTNT, P KHTC
Đăk Glei 1587/SNN-KH; Xe CC PTNT
7h00: Tham dự Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm về công tác cán bộ tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mom Ray. Phạm Xuân Khanh Phòng họp lớn UBND tỉnh  
9h30: Kiểm tra, giám sát chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Ia H’Drai Báo vắng Ia HDrai 1792/SKHĐT-ĐT, 1600/SNN-VP
7h00: Dự Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm GĐ Vườn Quốc gia Chư Mom Ray Nguyễn Tấn Liêm UBND tỉnh 117/GM-SNV
7h30: Kiểm tra thực địa dự án Nông nghiệp CNC, trồng dược liệu dưới tán rừng (Công ty TNHH MTV Nông trại và DLST Tây Nguyên) P. KHTC (hoặc CCKL) KonPlong 02.2019/GM-HLF
7h30: Khai mạc Triển lãm "Lời căn dặn của người" VP Sở (đ/c Trung) Bảo tàng tỉnh Kon Tum GM của Sở VHTTDL
8h00: Họp tham mưu UB tỉnh xem xét thu hồi đất vườn ươm thực nghiệm giao UB huyện quản lý, sử dụng P. KHTC, TTKN Sở TNMT 396/GM-STNMT
Chiều 13h30: Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội Văn Tất Cường HT HĐND tỉnh 18-GM/VPTU
14h30: Họp thống nhất bàn giao biên chế, người làm việc của các Hạt kiểm lâm rừng đặc dụng, phòng hộ về Chi cục Kiểm lâm. Nguyễn Tấn Liêm
GĐ các BQL rừng đặc dụng (CMR, NL, Đăk Uy)
P. TCCB, P. KHTC
HT Sở 131/GM-SNN
Thứ 5, 12/09/2019      
Sáng 6h30: Gặp mặt đối thoại với Doanh nghiệp, nhà đầu tư và Chương trình " Doanh nhân và khởi nghiệp" Nguyễn Tấn Liêm Đăk Mar Coffee  
8h00: Làm việc với UBND Huyện Đăk Hà về kế hoạch di dân đến địa bàn huyện Ia H’Drai theo Đề án 285 LĐ Sở
LĐ CCPTNT, P KHTC
Đăk Hà 1587/SNN-KH; Xe CC PTNT
8h30: Kiểm tra các công trình và hạ du các đập, hồ chứa thủy lợi Văn Tất Cường
P. QLXDCT, CCTL; BCH PCTT các huyện, TP, BQLKT
Tu Mơ Rông 125/GM-SNN; 6001/BNN-TCTL, 2205/UBND-NNTN, 04/CĐ-BCĐ; Xe VP PCTT
Chiều 13h30 (tập trung tại Sở Công Thương): Kiểm tra thực tế đánh giá tác động thủy điện Đăk Sú 2 đến MT, KTXH P. KHTC (hoặc CCKL) Ngọc Hồi 40/GM-SCT
14h00: Họp bàn các giải pháp thực hiện Đề án PT NNCNC gắn với chế biến theo Thông báo 321/TB-UBND Nguyễn Tấn Liêm
Trần Văn Chương
Thành phần theo văn bản 1602/SNN-KH
HT Sở 1602/SNN-KH; 321/TB-UBND
18h00: Dự tổ chức Tết Trung thu 2019 cho các cháu khối cơ quan VP Sở Phạm Xuân Khanh HT Sở 42/GM-CĐCS
Thứ 6, 13/09/2019      
Sáng 8h00: Làm việc với UBNDHuyện Ngọc Hồi về kế hoạch di dân đến địa bàn huyện Ia H’Drai theo Đề án 285 LĐ Sở
LĐ CCPTNT, P KHTC
Ngọc Hồi 1587/SNN-KH; Xe CC PTNT
8h00: Họp cho ý kiến về việc giới thiệu khu chăn nuôi tập trung trên địa bàn thành phố Kon Tum P. KHTC, CC CNTY PKT TPKT 40/GM-PKT
8h00: Hội nghị trực tuyến về thúc đẩy giải ngân vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài năm 2019 LĐ: Ban Điều hành CT mở rộng Quy mô;
VnSAT, CSHT, TTNS
Kho bạc NN tỉnh 159/GM-STC
8h00: Họp lấy ý kiến và họp thẩm định Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa thủy lợi Văn Tất Cường
CCTL và thành viên HĐ thẩm định
P. Giao ban 913/QĐ-UBND; 126/GM-SNN
8h00: Họp Hội đồng tuyển chọn tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện Dự án thuộc CT MTQG xây dựng NTM năm 2019 Trần Văn Chương
P. KHTC, các thành viên theo QĐ 847/QĐ-UBND
HT Sở 847/QĐ-UBND; 128/GM-SNN
Chiều        
Đăng bởi : Phạm Quang Thành Ngày đăng : 06/09/2019 Lượt xem : 352
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết