Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch Công tác Tuần 40 năm 2019

 

LỊCH TUẦN 40 (30/09/2019-06/10/2019)
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
***** 23/9 - 04/10: Làm việc với các huyện Hướng dẫn, khảo sát, đánh giá một số sản phẩm đặc trưng tham gia OCOP Tổ OCOP Các huyện 1675/SNN-KH
Thứ 2, 30/09/2019
Sáng 23/9 - 04/10: Làm việc với các huyện Hướng dẫn, khảo sát, đánh giá một số sản phẩm đặc trưng tham gia OCOP Tổ OCOP Các huyện 1675/SNN-KH
7h30: Giao ban Tuần BGĐ Sở;
Trưởng, phó các Phòng NV, VPĐP NTM
HT Sở  
8h00: Kiểm tra các công trình xử lý chất thải Nhà máy Fococev Kon Tum P. KHTC Kon Rẫy 429/GM-STNMT
(Hoãn): Công bố DT kết luận Thanh tra tại BQL RPH Đăk Hà Hoãn BQL RPH Đăk Hà Hoãn
Chiều 13h30: Làm việc với Huyện ủy Kon Plong về công tác QLBVR (đột xuất) Nguyễn Tấn Liêm Kon Plong Xe Thủy
13h00 (tập trung tại Sở Công Thương): Kiểm tra thực tế đánh giá tác động dự án thủy điện Đăk Bla 3 P. KHTC (hoặc CCKL) Đăk Rơ Wa (TPKT) 44/GM-SCT
Hoãn: Kiểm tra tình hình xây dựng NTM Hoãn Đăk Dục Hoãn
Thứ 3, 01/10/2019      
Sáng 7h30: Kiểm tra thực tế và họp thẩm định Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt CTTL trên địa bàn huyện Đăk Tô P. QLXDCT (hoặc CCTL) Đăk Tô 431/GM-STNMT
7h30: Hội nghị tập huấn công tác cải cách hành chính năm 2019 cho cấp tinh, huyện VP Sở KS An Thái 122/GM-SNV
8h00: Kiểm tra thực địa mô hình tái canh cà phê bền vững (đề tài KHCN cấp tỉnh) Trần Văn Chương
P. KHTC (đ/c Sơn)
Đăk Hà; Đăk Tô; TP KT 64/GM-SKHCN; 1667/SNN-KH
8h00: Họp chuẩn bị Hội nghị tổng kết 10 năm xây dựng NTM cấp quốc gia và cấp tỉnh. Nguyễn Tấn Liêm
Trần Văn Chương
VP ĐP NTM
UBND tỉnh 155/GM-VPUB
8h30: Kiểm tra thực tế và họp thẩm định Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt các CTTL trên địa bàn huyện Đăk Hà P. QLXDCT (hoặc CCTL) Đăk Hà 430/GM-STNMT
10h00: Dự HN BTVTU tháng 9/2019 (cho ý kiến về BC sơ kết 03 năm NN CNC) Trần Văn Chương
P. KHTC
HT họp BTVTU GM của VP Tỉnh ủy
23/9 - 04/10: Làm việc với các huyện Hướng dẫn, khảo sát, đánh giá một số sản phẩm đặc trưng tham gia OCOP Tổ OCOP Các huyện 1675/SNN-KH
Chiều 13h00: Làm việc với huyện Ia HDrai về công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi Nguyễn Tấn Liêm Ia H'Drai Xe Thủy
14h00: Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV Phạm Xuân Khanh P. Lê Lợi, TPKT 112/KH-ĐĐBQH; 2520/UBND-NNTN; Xe Thế Anh
14h00: Kiểm tra đất, tài sản gắn liền với đất trong phạm vi hành lang an toàn giao thông khi thu hồi đất xây dựng dự án Tuyến tránh thành phố Kon Tum P. KHTC UBND TPKT 429/GM-UBND
Thứ 4, 02/10/2019      
Sáng 7h30: Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW BGĐ Sở HT Ngọc Linh 4928-CV/VPTU
7h30: Làm việc với Cố vấn trưởng dự án kiểm tra hiện trường và tiến độ thực hiện DA KfW10 BQLDA KfW10 BQLDA tỉnh 1255/DALN-KfW10; 108/CV-BQL
7h30: Họp triển khai một số nội dung liên quan đến Đề án mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn thành phố KT Tổ OCOP UBND TPKT 431/GM-UBND; 3269/UBND-KTN
8h00 (Đăk Ruồng), 14h00 (Đăk Tăng): Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV Phạm Xuân Khanh Kon Rẫy, KonPlong 112/KH-ĐĐBQH; 2520/UBND-NNTN; Xe Thế Anh
8h00: Họp HĐ Thi đua KT tỉnh về nội dung phục vụ HN TK 10 năm xây dựng NTM Trần Văn Chương UBND tỉnh Họp đột xuất
8h00: Họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2019 (đợt 2) P. Thủy sản, Trung tâm KN Sở KHCN 65/GM-SKHCN (Đề tài nuôi Tôm càng xanh)
23/9 - 04/10: Làm việc với các huyện Hướng dẫn, khảo sát, đánh giá một số sản phẩm đặc trưng tham gia OCOP Tổ OCOP Các huyện 1675/SNN-KH
Chiều 14h00: Họp thẩm định giá đất công trình tuyến đường tránh thành phố Kon Tum P. KHTC Sở Tài chính 172/GM-HĐTĐGĐ
Thứ 5, 03/10/2019      
Sáng 6h30: Gặp mặt đối thoại với Doanh nghiệp, nhà đầu tư và Chương trình " Doanh nhân và khởi nghiệp" Nguyễn Tấn Liêm Đăk Mar Coffee  
8h00 (Ya Xiêr), 14h00 (Đăk Cấm): Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV Phạm Xuân Khanh (tạm xếp) Sa Thầy; TP KT 112/KH-ĐĐBQH; 2520/UBND-NNTN; Xe Thế Anh
8h00: Kiểm tra đo đạc, thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1/2000 Dự án Vườn hoa Măng Đen P. KHTC và CCKL Kon Plong 01/2019/GM-CTY
8h30: Họp xác định giá khởi điểm để đấu giá QSD đất điểm dân cư 41 Trung tâm hành chính xã Ia Tơi huyện IaH,Drai P. KHTC Sở Tài chính 170/GM-STC
23/9 - 04/10: Làm việc với các huyện Hướng dẫn, khảo sát, đánh giá một số sản phẩm đặc trưng tham gia OCOP Tổ OCOP Các huyện 1675/SNN-KH
Chiều 14h00: Họp về chống thất thu trong việc lập và quản lý hóa đơn bán lâm sản bị tịch thu sung quỹ nhà nước trên địa bàn tỉnh Phạm Xuân Khanh UBND tỉnh 157/GM-VP; 2416/VP-KTTH
14h00: Họp về triển khai các Tiểu dự án Đăk Trít (phần bổ sung) Nguyễn Tấn Liêm
Văn Tất Cường
P. QLXDCT, CCTL, BQLDA CSHT, Tư vấn
P. Giao ban  
13h30: Hội nghị BCH Đảng ủy Sở T9/2019 Trần Văn Chương
UV BCH Đảng ủy Sở
HT Sở  
15h00: Họp Chi bộ VP Sở T10/2019 Đảng viên thuộc Chi bộ VP Sở HT Sở  
Thứ 6, 04/10/2019      
Sáng 7h30: HN Tổng kết 10 năm thực hiện CT MTQG XD Nông thôn mới Nguyễn Tấn Liêm
Trần Văn Chương
VP ĐP NTM, VP Sở
HT Ngọc Linh 143/CV-BCĐ; GM của UBND tỉnh
8h00 (xã Ia Dom): Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV Phạm Xuân Khanh (tạm xếp) Ia H Drai 112/KH-ĐĐBQH; 2520/UBND-NNTN; Xe Thế Anh
8h00: Khảo sát hiện trường phục vụ đánh giá tác động môi trường nạo vét lòng hồ Thủy điện Đăk Rơ Sa P. QLXDCT (hoặc CCTL) TĐ Đăk Rơ Sa (Đăk Tô) 128/GM-CCBVMT
8h30: Họp tham mưu UBND tỉnh theo Thông báo số 2428/TB-VPUB (đường 500kV Dốc Sỏi -Pleiku 2 và Đường dây 220kV Thượng Kon Tum -Quảng Ngãi) P. KHTC (hoặc CCKL) Sở TNMT 438/GM-STNMT
23/9 - 04/10: Làm việc với các huyện Hướng dẫn, khảo sát, đánh giá một số sản phẩm đặc trưng tham gia OCOP Tổ OCOP Các huyện 1675/SNN-KH
Chiều 13h00: Kiểm tra công tác QLBVR (đột xuất) Phạm Xuân KhanhCCKL
Sa Thầy Xe Thế Anh
13h30: Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Phương án nạo vét lòng hồ thủy điện Đăk Rơ Sa Chi cục Thủy lợi Sở TNMT 440/GM-STNMT
14h00: Họp thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu Đô thị - Dịch vụ Sao Mai, thành phố Kon Tum Văn Tất Cường UBND tỉnh 162/GM-VP
13h30: Đánh giá, thẩm định Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2020-2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Trần Văn Chương
TTKN và thành viên theo QĐ 980/QĐ-UBND
HT Sở 140/GM-SNN
14h00: Công bố DT kết luận Thanh tra Nguyễn Tấn Liêm
Thanh tra Sở
Đăk Hà Xe Thủy
14h00: Họp bàn xem xét tham mưu UBND tỉnh tại Thông báo số 2359/TB-VPUB (GPMB, hỗ trợ TĐC) P. KHTC Sở TNMT 439/GM-STNMT
15h00: Làm việc với UBND huyện Ia HDrai và các ngành về thông qua các đồ án quy hoạch chi tiết trên địa bàn huyện Ia HDrai Văn Tất Cường UBND tỉnh 160/GM-VP
Đăng bởi : Phạm Quang Thành Ngày đăng : 27/09/2019 Lượt xem : 375
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết