Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch Công tác Tuần 48 năm 2019

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2, 25/11/2019

Sáng

25/11/2019 07:30 25/11/2019 09:00

7h30: Giao ban Tuần

BGĐ Sở;
Trưởng, phó các Phòng NV, VPĐP NTM

HT Sở

 

25/11/2019 08:00 25/11/2019 16:30

8h00: Làm việc với Đoàn công tác của Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh về dự án VnSAT

Nguyễn Tấn Liêm, Trần Văn Chương
BQLDA VnSAT và các thành phần mời

Đăk Hà

1680/DAN-KHKT; 2195/SNN-VP, Xe Thủy, Xe Thế Anh

Chiều

25/11/2019 14:00 25/11/2019 17:00

14h00: Họp cho ý kiến về phương án xử lý đất chồng lấn BQL rừng phòng hộ Đăk Hà

Phạm Xuân Khanh


UBND huyện Đăk Hà, Sở TNMT, BQL Đăk Hà, P. KHTC

HT Sở

176/GM-SNN

25/11/2019 15:00 25/11/2019 17:00

15h00: Tọa đàm với chủ đề "Sản xuất Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao"

Trần Văn Chương

Đài PTTH tỉnh

08/GM-PTTH; Xe Thế Anh

Thứ 3, 26/11/2019

 

 

 

Sáng

26/11/2019 07:00 26/11/2019 17:00

13h30. Tham gia khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2019

Nguyễn Tấn Liêm

Cơ sở 3, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum; số 347,Bà Triệu

2750/SNV-CCVC chuyển sang 13h30 ngày 09/12/2019 đến 04/01/2020

26/11/2019 08:00 26/11/2019 11:00

8h00: Tham dự Lễ ký cam kết chung tay thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Trần Văn Chương

Sở TNMT

512/GM-STNMT

Chiều

26/11/2019 13:30 26/11/2019 16:30

13h30: Họp UBND tỉnh, phiên thường kỳ Tháng 11

Nguyễn Tấn Liêm

UBND tỉnh

378/TB-UBND

26/11/2019 13:45 26/11/2019 17:00

13h45: Họp Trao đổi kinh nghiệm công tác chống buôn lậu

Thanh tra Sở, Chi cục TTBVTV

Sở Công Thương

56/GM-BCĐ

26/11/2019 14:00 26/11/2019 17:00

14h00: Họp về thành lập Khu dự trữ sinh quyển thế giới trên địa bàn tỉnh

Phạm Xuân Khanh


Sở TNMT, CCKL, VQG CMR, KBTTN Ngọc Linh, P. KHTC

HT Sở

177/GM-SNN

26/11/2019 14:00 26/11/2019 17:00

14h00. Họp Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất

Phòng KHTC

Sở TC

225/GM-STC

Thứ 4, 27/11/2019

 

 

 

Sáng

27/11/2019 06:30 27/11/2019 17:00

6h30: Kiểm tra thực tế để đánh giá tác động của Nhà máy điện gió Tân Tấn Nhật – Đăk Glei

P. KHTC (hoặc CCKL)

Đăk Glei

55/GM-SCT

27/11/2019 08:00 29/11/2019 17:00

27/11-29/11: Hội nghị đánh giá thi hành Luật Lâm nghiệp và các văn bản quy định chi tiết luật khu vực miền Trung, Tây Nguyên và khảo sát thực tế tại tỉnh Quảng Nam

Chi cục Kiểm lâm

Đà Nẵng

151/GM-TCLN-PCTT

27/11/2019 08:00 27/11/2019 11:00

8h00: Hội thảo khoa học về Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm dược liệu tỉnh Kon Tum

P. KHTC

Sở KHCN

878/SKHCN-QLCN

27/11/2019 08:00 27/11/2019 11:00

8h00.Dự Lễ tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VIII

Văn phòng

Trường CĐCĐ

 

27/11/2019 08:00 27/11/2019 11:00

8h00: Họp về việc lấy ý kiến và họp thẩm định Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa thủy lợi

Văn Tất CườngThành viên HĐTĐ theo Quyết định số 913/QĐ-UBND

HT Sở

179/GM-SNN

27/11/2019 08:30 27/11/2019 11:00

8h30: Dự làm việc trực tiếp với bà Nguyễn Thị Luyến về các nội dung tố cáo, kiến nghị từ trước cho tới nay

Phạm Xuân Khanh

Thanh tra tỉnh

75/GM-TTr

Chiều

27/11/2019 13:30 27/11/2019 17:00

13h30: Hội nghị tổng kết công tác QLBVR, phòng cháy chữa cháy rừng và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Nguyễn Tấn Liêm, Phạm Xuân Khanh

Thành viên BCĐ QLBVR và các đại biểu mời

HT Quỹ BVPTR tỉnh

78/GM-SNN

27/11/2019 14:00 27/11/2019 17:00

14h00. Thẩm định phương án chi tiết bổ sung chi phí bồi thường, hỗ trợcho nhân dân do ảnh hưởng các hạng mụccông trìnhthuộc Dự án thủy điện Thượng Kon Tum

Phòng KHTC

Sở Tài chính

226/GM-STC

Thứ 5, 28/11/2019

 

 

 

Sáng

27/11/2019 08:00 29/11/2019 17:00

27/11-29/11: Hội nghị đánh giá thi hành Luật Lâm nghiệp và các văn bản quy định chi tiết luật khu vực miền Trung, Tây Nguyên và khảo sát thực tế tại tỉnh Quảng Nam

Chi cục Kiểm lâm

Đà Nẵng

151/GM-TCLN-PCTT

28/11/2019 06:30 28/11/2019 07:00

6h30: Gặp mặt đối thoại với Doanh nghiệp, nhà đầu tư và Chương trình " Doanh nhân và khởi nghiệp"

Nguyễn Tấn Liêm

Đăk Mar Coffee

 

28/11/2019 07:30 28/11/2019 11:00

7h30: Tiếp công dân

Nguyễn Tấn Liêm

Phòng TCD

02/TB-SNN

28/11/2019 08:00 28/11/2019 17:00

8h00. Thông qua Dự thảo kết luận tại Ban Quản lý rừng phòng Hộ Tu Mơ Rông

Nguyễn Tấn Liêm


Thanh Tra sở

Tu Mơ Rông

Xe Thủy

28/11/2019 08:00 28/11/2019 17:00

8h00. Họp khảo sát thực địa lựa chọn vị trí đặt trạm bơm nước và lấy mẫu nước tại Hồ chứa nước Đăk Yên, xã Hòa Bình

CC Thủy lợi

BQL KKT

27/GM-BQLKKT

Chiều

28/11/2019 13:00 28/11/2019 17:00

13h00. Tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày lâm nghiệp Việt Nam

Phạm Xuân Khanh (dự kiến)

Kon Plong

88/CCKL-TC

28/11/2019 13:00 28/11/2019 17:00

13h00. Hội thảo tổng kết dự án sử dụng nước tưới hợp lý để nâng cao hiệu quả kinh tế của ngành sản xuất cà phê tại Việt Nam

Trần Văn Chương

Đăk Lak

CV-35/19; xe Thế Anh; Lưu ý: Đăk ký trước ngày 12/11

28/11/2019 13:30 28/11/2019 17:00

13h30: Tiếp công dân

Văn Tất Cường

Phòng TCD

02/TB-SNN

28/11/2019 14:00 28/11/2019 17:00

14h00: Làm việc với Đoàn Sở NNPTNT Nam Định và đưa đoàn đi thực địa

Văn Tất Cường


CC PTNT, P. KHTC

HT Sở

1147/SNN-PTNT; Xe CC PTNT

28/11/2019 14:00 28/11/2019 17:00

14h00.Họp thẩm định dự án cấp NSH tại huyện Đăk Tô

Phòng QLXDCT

Sở KHĐT

 

Thứ 6, 29/11/2019

 

 

 

Sáng

27/11/2019 08:00 29/11/2019 17:00

27/11-29/11: Hội nghị đánh giá thi hành Luật Lâm nghiệp và các văn bản quy định chi tiết luật khu vực miền Trung, Tây Nguyên và khảo sát thực tế tại tỉnh Quảng Nam

Chi cục Kiểm lâm

Đà Nẵng

151/GM-TCLN-PCTT

29/11/2019 08:00 29/11/2019 11:00

8h00: Họp tham mưu UBND tỉnh về thành lập Cty TNHH 02 Thành viên

Phạm Xuân Khanh
Sở KHĐT, Sở TC, Cty KPL, P. KHTC

HT Sở

181/GM-SNN

29/11/2019 08:00 29/11/2019 17:00

8h00. Hội thảo khoa học công bố khao học và hợp tác với đối tác - Định hướng đến 2025 và tầm nhìn 2030.

Trần Văn Chương

Đăk Lak

 

Chiều

29/11/2019 13:30 29/11/2019 17:00

13h30. Làm việc với Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh về hoạt động của Siêu thị Co.opmart Kon Tum và triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh

Nguyễn Tấn LiêmPhòng KHTC

PH số 1, VP UBND tỉnh

209/GM-VP

29/11/2019 14:00 29/11/2019 17:00

14h00: Họp về việc lấy ý kiến và họp thẩm định Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa thủy lợi

Văn Tất Cường
Thành viên HĐTĐ theo Quyết định số 913/QĐ-UBND

HT Sở

179/GM-SNN

29/11/2019 14:00 29/11/2019 17:00

14h00: Họp về hình thành khu nghiên cứu, thử nghiệm phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu khác

Phạm Xuân Khanh
Sở TNMT, KHCN, UBND huyện Tu Mơ Rông;
CCKL, Cty Đăk Tô, P. KHTC

HT Sở

180/GM-SNN

Thứ 7, 30/11/2019

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 01/12/2019

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

 

Đăng bởi : Phạm Quang Thành Ngày đăng : 22/11/2019 Lượt xem : 286
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết