Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch Công tác Tuần 51 năm 2019

 

LỊCH TUẦN 51 (16/12/2019-22/12/2019)
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
***** Từ 09/12 - 04/01/2020: Tham dự khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2019 Nguyễn Tấn Liêm 247 Bà Triệu, KT 3124/UBND-KTTH; 2750/SNV-CCVC
Thứ 2, 16/12/2019
Sáng 7h30: Giao ban Tuần BGĐ Sở;
Trưởng, phó các Phòng NV, VPĐP NTM
HT Sở  
8h00: Dự kiểm điểm tập thể LĐ BQL RPH Đăk Glei Phạm Xuân Khanh


P. TCCB
Đăk Glei 15/KH-BQL, xe Thế Anh
Chiều 14h00.Họp bàn xem xét tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương vận dụng đơn giá đường đất dân sinh cho đường đất liên lô của Công ty TNHH MTV Cao Su Kon Tum. Phòng KHTC BQL Khu Kinh tế 29/GM-BQLKKT
Thứ 3, 17/12/2019      
Sáng 8h00. Dự Hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM 2020 Văn Tất Cường HT Ngọc Linh 5206-CV/VPTU
8h00. Phối hợp kiểm tra tiến độ thực hiện Đề án di dân, bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai CC PTNT Ia H’Drai 2359/SNN-KH (ngày 17-18/12/2019); xe CCPTNT
8h00. Kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng Nguyễn Tấn Liêm


Phạm Xuân Khanh
Kon Plong Xe Thủy
08h30.Họp tổng kết Đoàn hỗ trợ thực hiện Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) Trần Văn Chương Hà Nội 9289/GM-BNN-VP; xe Thế Anh
9h00. Kiểm tra thực địa khu vực dự án phát triển ươm và trồng các loại dược liệu Chi cục Kiểm lâm Tu Mơ Rông 01/2009/GM-NL
Chiều Từ 09/12 - 04/01/2020: Tham dự khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2019 Nguyễn Tấn Liêm 247 Bà Triệu, KT 3124/UBND-KTTH; 2750/SNV-CCVC
13h30. Họp Kiểm tra, rà soát, tổng hợp dự thảo Bảng giá đất định kỳ 05 năm P. KHTC Sở TNMT 546/GM-STNMT
Thứ 4, 18/12/2019      
Sáng 08h00. Làm việc đối chất với 16 hộ dân chiếm đất rừng; đất bà Nguyễn Thị Luyến trồng,chăm sóc và các hộ nhận chuyển nhượng đất của bà Nguyễn Thị Luyến trước đây Phạm Xuân Khanh HT xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô 86/GM-TTr
Chiều Từ 09/12 - 04/01/2020: Tham dự khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2019 Nguyễn Tấn Liêm 247 Bà Triệu, KT 3124/UBND-KTTH; 2750/SNV-CCVC
Thứ 5, 19/12/2019      
Sáng 6h30: Gặp mặt đối thoại với Doanh nghiệp, nhà đầu tư và Chương trình " Doanh nhân và khởi nghiệp" Nguyễn Tấn Liêm Đăk Mar Coffee  
7h30. Họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng TCĐ và đảng viên năm 2019 Trần Văn Chương; các UVBCH ĐU HT Sở 568-CV
8h00. Hội nghị công tác quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ năm 2019 Phạm Xuân Khanh Hà Nội 159/GM-TCLN-ĐDPH; xe CC Kiểm lâm
8h00. Họp hoàn trả tiền sử dụng rừng cho Công ty TNHH MTV Cao su Chư Mom Ray P. KHTC Sở Tài chính 243/GM-STC
8h00: Hội nghị trực tuyến Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (về phổ biến GDPL) VP Sở (đ/c Trung) HT Ngọc Linh 106/GM-UBND
Chiều Từ 09/12 - 04/01/2020: Tham dự khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2019 Nguyễn Tấn Liêm 247 Bà Triệu, KT 3124/UBND-KTTH; 2750/SNV-CCVC
13h00. Họp về tình hình thực hiện kinh phí sự nghiệp được giao năm 2019; những khó khăn, vướng mắc Nguyễn Tấn Liêm HT Sở  
13h30. Họp HĐ thẩm định giá đất công trình: Thủy điện Thượng Đăk Psi tại xã Ngọc Yêu, huyện Tu Mơ Rông và xã Đăk Psi, huyện Đăk Hà P. KHTC Sở Tài chính 246/GM-STC
14h00. Họp rà soát tiến độ thực hiện, giải ngân và điều chỉnh KH vốn ODA năm 2019 BQL DACHT Hà Nội 1798/DANN-KHKT
14h00. Họp thống nhất nội dung, cách thức tổ chức, đánh giá phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP lần thứ nhất 2019 Trần Văn Chương


Hội đồng đánh giá OCOP (QĐ 1426/QĐ-UBND)


Thành viên tổ giúp việc
P. Giao ban 05/GM-VPĐP-OCOP
14h00. Họp thẩm định phương án định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường công trình P. KHTC Sở Tài chính 241/GM-HĐTĐGĐ
14h00. Tham dự họp Hội đồng xác định nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia Trần Văn Chương;


Phạm Quốc Long
Sở KHCN 72/GM-SKHCN
Thứ 6, 20/12/2019      
Sáng 8h00. Điều chỉnh lịch làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT một số tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên. Trần Văn Chương Phòng Giao ban 1566/TT-KHTH
8h00. Hội nghị phổ biến, rà soát quy định pháp luật mới trong lĩnh vực lâm nghiệp Phạm Xuân Khanh Hà Nội 181/GM-TCLN-PCTT
14h00. Họp tổng kết tại Bộ Nông nghiệp và PTNT để hoàn thiện Biên bản ghi nhớ với Đoàn công tác đánh giá giữa kỳ dự án của ADB Nguyễn Tấn Liêm Hà Nội 1743/DANN-KHKT
8h00. Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2016-2020 CC Kiểm lâm Ninh Thuận 46/GM-VPBCĐNN
8h30. Kiểm tra thực tế và họp thẩm định hồ sơ, báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt Hồ chứa Đăk Tin. P. QLXDCT (hoặc CCTL) Đăk Glei 551/GM-STNMT
Chiều Từ 09/12 - 04/01/2020: Tham dự khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2019 Nguyễn Tấn Liêm 247 Bà Triệu, KT 3124/UBND-KTTH; 2750/SNV-CCVC
8h00. Kiểm tra hiện trạng môi trường khu vực dự án Thủy điện Đăk Nghé P. KHTC (hoặc CCKL) Kon Rẫy 184/GM-CCBVMT
13h30. Tổng kết công tác Chăn nuôi và thú y năm 2019 và Hội nghị cán bộ công chức năm 2020 Trần Văn Chương   8/GM-CCCNTY
13h30. Kiểm tra thực tế và họp thẩm định hồ sơ, báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt Hồ chứa Đăk Kan và Hồ chứa Đăk Hniêng P. QLXDCT (hoặc CCTL) Ngọc Hồi 552/GM-STNMT
15h00. Dự Lễ khánh thành Nhà máy gạch Tuynel Đức Bảo Văn Tất Cường (dự kiến) xã Ngọc Bay - TP Kon Tum  
Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 16/12/2019 Lượt xem : 252
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết