Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch Công tác Tuần 52 năm 2019

 

LỊCH TUẦN 52 (23/12/2019-29/12/2019)
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
***** Từ 09/12 - 04/01/2020: Tham dự khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2019 Nguyễn Tấn Liêm 247 Bà Triệu, KT 3124/UBND-KTTH; 2750/SNV-CCVC
Thứ 2, 23/12/2019
Sáng 7h30: Giao ban Tuần BGĐ Sở;
Trưởng, phó các Phòng NV, VPĐP NTM
HT Sở  
7h30. Kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019 Ban Giám đốc HT Sở (Hoãn) 2381/SNN-TCCB.
8h30. Họp thống nhất Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020 -2024) trên địa bàn tỉnh trước khi trình HĐND tỉnh xem xét thông qua Phạm Xuân Khanh UBND tỉnh 224/GM-VP
9h00: Các Hội nghị lấy phiếu giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh CVP Sở NNPTNT BGĐ Sở;


BTVĐU Sở, BT Chi bộ VP Sở, CT CĐVP Sở, BT Đoàn TN Sở;


Trưởng, Phó các Phòng CM thuộc Sở
HT Sở 194/GM-SNN
Chiều 14h00. Họp Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phiên thứ hai năm 2019 Phạm Xuân Khanh Quỹ BVPTR 06/GM-QBVPTR
14h00: Hội nghị trực tuyến tổng kết ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 Nguyễn Tấn Liêm


LĐ Các Chi cục thuộc Sở và thành phần theo GM của Sở
HT Ngọc Linh 9429/GM-BNN-VP
14h30. Họp thẩm định Phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du đập thủy điện Plei Kần VP TT BCH PCTT Sở Công thương 58/GM-SCT
16h00. Tọa đàm 10 xây dựng Nông thôn mới tỉnh Kon Tum Trần Văn Chương Đài PT-TH tỉnh xe Thế Anh
Thứ 3, 24/12/2019      
Sáng 24/12-25/12: Phúc tra công tác trồng, chăm sóc rừng sản xuất năm 2019 và công tác khắc phục rừng trồng năm 2010 (Đăk Hà) P. KHTC (hoặc CCKL) Đăk Hà 39/GM-BQL
8h00. Họp Đoàn kiểm tra Ủy ban quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Phạm Xuân Khanh Sở LĐTBXH 58/GM-SLĐTBXH
8h30. Kiểm tra thực tế và họp thẩm định hồ sơ, báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt Đập Đăk Liêng. P. QLXDCT (hoặc CCTL) Kon Plong 555/GM-STNMT
Chiều Từ 09/12 - 04/01/2020: Tham dự khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2019 Nguyễn Tấn Liêm 247 Bà Triệu, KT 3124/UBND-KTTH; 2750/SNV-CCVC
Thứ 4, 25/12/2019      
Sáng 24/12-25/12: Phúc tra công tác trồng, chăm sóc rừng sản xuất năm 2019 và công tác khắc phục rừng trồng năm 2010 (Đăk Hà) P. KHTC (hoặc CCKL) Đăk Hà 39/GM-BQL
8h00. Dự bàn giao, tiếp nhận quản lý 177 công trình thủy lợi do Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý theo phân cấp P. QLXDCT, VP Sở (đ/c Loan) BQLKT các CTTL 6/CCTL-QLCTTL
8h00. Hội nghị trực tuyến “triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020” Trần Văn Chương HT Ngọc Linh 225/GM-VP
Chiều Từ 09/12 - 04/01/2020: Tham dự khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2019 Nguyễn Tấn Liêm 247 Bà Triệu, KT 3124/UBND-KTTH; 2750/SNV-CCVC
13h30: Họp UBND tỉnh, phiên thường kỳ T12 Nguyễn Tấn Liêm (tạm xếp) UBND tỉnh  
14h00. Họp Hội đồng xét công nhận xã đạt 15.2- Bộ tiêu chí Quốc gia y tế xã năm 2019 VP ĐP NTM Sở Y tế 4278/GM-SYT
Thứ 5, 26/12/2019      
Sáng 6h30: Gặp mặt đối thoại với Doanh nghiệp, nhà đầu tư và Chương trình " Doanh nhân và khởi nghiệp" Nguyễn Tấn Liêm Đăk Mar Coffee  
7h30: Tiếp công dân Nguyễn Tấn Liêm Phòng TCD 02/TB-SNN
9h00: Thẩm định tiêu chí NTM tại xã Đăk Pét năm 2019 Trần Văn ChươngVP ĐP NTM
Đăk Glei 2398/KH-ĐTĐ-NTM, Xe Thế Anh
8h30. Kiểm tra thực tế và họp thẩm định hồ sơ, báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước mặt Đập Làng Lung. P. QLXDCT (hoặc CCTL) Sa Thầy 553/GM-STNMT
Chiều Từ 09/12 - 04/01/2020: Tham dự khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2019 Nguyễn Tấn Liêm 247 Bà Triệu, KT 3124/UBND-KTTH; 2750/SNV-CCVC
13h30: Tiếp công dân Nguyễn Tấn Liêm Phòng TCD 02/TB-SNN
Thứ 6, 27/12/2019      
Sáng 8h00: Hội nghị tổng kết 2019 và triển khai KH 2020 Dự án VnSAT Trần Văn Chương KS Hoàng Vân 13/GM-VnSAT
Chiều Từ 09/12 - 04/01/2020: Tham dự khóa bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở năm 2019 Nguyễn Tấn Liêm 247 Bà Triệu, KT 3124/UBND-KTTH; 2750/SNV-CCVC
Đăng bởi : Phạm Quang Thành Ngày đăng : 20/12/2019 Lượt xem : 263
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết