Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch Công tác Tuần 37 năm 2020

 

LỊCH TUẦN (07/09/2020-13/09/2020)
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
*****          
Thứ 2, 07/09/2020
Sáng 07/09/2020 07:30 07/09/2020 09:30 7h30: Giao ban Tuần BGĐ Sở;
Trưởng, phó các Phòng NV, VPĐP NTM
HT Sở  
07/09/2020 08:00 07/09/2020 11:00 Họp bàn thống nhất nhiệm vụ theo dõi, thông báo nộp tiền thuê rừng vào ngân sách nhà nước P. KHTC STC 178/GM-STC
07/09/2020 08:30 07/09/2020 17:00 Kiểm tra, đánh giá hiện trạng đất rừng làm cơ sở đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông từ xã Đăk Pne đi tỉnh Gia Lai CCKL Kon Rẫy 90/GM-UBND, 1029/PC-SNN
Chiều 07/09/2020 13:30 07/09/2020 17:00 Tham gia xét xử vụ án (Không tham dự) TAND tỉnh 72/TA-VP; 2030/SNN-TTra
07/09/2020 14:00 07/09/2020 17:00 Họp hướng dẫn triển khai dự án chăn nuôi bò thịt Ia H'Drai LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh; TP theo GM P. CVP 193/GM-SNN
07/09/2020 14:00 07/09/2020 17:00 Họp về khả năng trồng Thông Ba lá dọc tuyến đường tránh Đèo Măng Đen, LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, TP theo GM HT Sở 3259/UBND-NNTN; 195/GM-SNN
07/09/2020 14:00 07/09/2020 17:00 Họp về việc bổ sung quy hoạch tổng thể bố trí dân cư trên địa bàn tỉnh Kon Tum đối với 02 dự án trên địa bàn xã Mô Rai LĐ: Trần Văn Chương; TP theo GM P. Giao ban 191/GM-SNN
Thứ 3, 08/09/2020        
Sáng 08/09/2020 07:30 08/09/2020 17:00 Khảo sát triển khai trồng cây Thông ba lá tạo cảnh quan tuyến đường tránh đèo Măng Đen CCKL, P. KHTC Đèo Măng Đen 2925-CV/TĐTN-TNNTCNĐ
08/09/2020 08:00 08/09/2020 11:00 Thảo luận dự toán NS 2021 khối tỉnh LĐ Sở: Trần Văn Chương, P. KHTC Sở Tài chính 2942/STC-QLNS
08/09/2020 08:00 08/09/2020 17:00 (02 ngày) Cùng đ/c BTTU làm việc tại huyện Ia HDrai LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm; CCKL Ia HDrai 93-KH/VPTU; Xe MTTQ
Chiều 08/09/2020 13:30 08/09/2020 17:00 Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án bò sữa (TH) LĐ Sở: Trần Văn Chương Sở TNMT 349/GM-STNMT
08/09/2020 13:30 08/09/2020 17:00 Họp về công tác bồi thường, GPMB Dự án Quốc lộ 24 và Dự án Chỉnh trang đô thị Khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh UBND tỉnh 178/GM-VP
08/09/2020 14:00 08/09/2020 17:00 Họp tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai nhiệm vụ bảo vệ rừng và xây dựng phương án quản lý rừng bền vững năm 2020 P. KHTC STC 177/GM-STC
Thứ 4, 09/09/2020        
Sáng 09/09/2020 08:00 09/09/2020 17:00 Làm việc với các huyện về công tác phòng chống dịch bệnh động vật và An toàn thực phẩm LĐ Sở: Trần Văn Chương; TP theo Văn bản Đăk Hà 2056/SNN-KH; Xe CC CNTY
09/09/2020 08:00 09/09/2020 11:00 Họp Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất công trình:Thủy điện Đăk Psi 2 P. KHTC Sở TC 180/GM-STC
09/09/2020 08:00 09/09/2020 11:00 Họp về dự án trồng trọt và chăn nuôi heo theo mô hình công nghệ cao tại thôn Đăk Tân, xã Sa Nghĩa P. KHTC (hoặc Chi cục CNTY) Sa Thầy 40/GM-SKHĐT
Chiều 09/09/2020 13:30 09/09/2020 17:00 Họp thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường LĐ Sở: Văn Tất Cường Sở TNMT 350/GM-STNMT
09/09/2020 14:00 09/09/2020 17:00 Kiểm tra điều chỉnh quy hoạch thủy điện Tân Lập P. KHTC Kon Rẫy 33/GM-SCT
09/09/2020 14:00 09/09/2020 17:00 Họp về Dự toán thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2020 LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh; TP theo GM HT Sở 198/GM-SNN
09/09/2020 16:00 09/09/2020 17:00 Làm việc với PV Đài PTTH Kon Tum về phóng sự chuyên đề Phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với dược liệu LĐ Sở: Trần Văn Chương P. Làm việc PV Hoàng Lợi-Quang Mẫn
Thứ 5, 10/09/2020        
Sáng 10/09/2020 07:30 10/09/2020 11:00 Các Hội nghị lấy phiếu quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban CSĐ UBND tỉnh quản lý BGĐ Sở và các thành phần theo VB 2054/SNN-TCCB HT Sở 2054/SNN-TCCB
10/09/2020 08:00 10/09/2020 17:00 (Cả ngày): Làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ (Tổ 1) BGĐ Sở; TP theo GM P. Giao ban 2321/PC-NC; 04/ĐTT.448; 196/GM-SNN
10/09/2020 08:00 10/09/2020 11:00 Họp triển khai nội dung trồng cây Thông ba lá tạo cảnh quan tuyến đường tránh Đèo Măng Đen CCKL Tỉnh đoàn 2933-CV/TĐTN-TNNTCNĐ
10/09/2020 08:00 10/09/2020 17:00 Kiểm tra kết quả điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng rừng khu vực thực hiện dự án Nhà máy thủy điện Ialy ở rộng P. KHTC (hoặc CCKL) xã Ya Tăng 01/GM-EVNPMB2-PBTGPMB
10/09/2020 08:30 10/09/2020 11:00 Kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế các công trình bị hư hỏng do mưa, bão gây ra tại Văn phòng UBND tỉnh VPTT BCH PCTT UBND tỉnh 189/GM-VPUB
10/09/2020 09:00 10/09/2020 11:00 Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm HT Tỉnh ủy 1162-CV/TU
Chiều 10/09/2020 13:30 10/09/2020 17:00 (Hủy) Làm việc với Đoàn TT Tài nguyên thực vật về điều tra, khảo sát, thu thập chi thực vật Malus (táo) (Hủy) Tạm xếp 850/TTTN-KH
10/09/2020 14:00 10/09/2020 17:00 Họp Hội đồng tư vấn xét giao tổ chức chủ trì dự án "Xây dựng mô hình trồng cây Gấc" CC TTBVTV Sở KHCN 37/GM-SKHCN; 2073/SNN-KH
10/09/2020 14:15 10/09/2020 17:00 Tham dự cuộc họp với đại diện Tập đoàn TH LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh UBND tỉnh 190/GM-VP
10/09/2020 15:00 10/09/2020 17:00 Làm việc với Cục BVTV về công tác phòng chống SVGH trên cây cà phê và việc sử dụng thuốc BVTV LĐ Sở: Trần Văn Chương; P. KHTC, CC TTBVTV HT Sở 1754/BVTV-VP
Thứ 6, 11/09/2020        
Sáng 11/09/2020 07:30 11/09/2020 17:00 Tập huấn sử dụng phần mềm quản lý hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum Thanh tra Sở VNPT Kon Tum 663/TTr-P3; 2055/SNN-TTra
11/09/2020 09:00 11/09/2020 17:00 Làm việc với các huyện về công tác phòng chống dịch bệnh động vật và An toàn thực phẩm LĐ Sở: Trần Văn Chương; TP theo Văn bản Kon Plong 2056/SNN-KH; Xe CC CNTY
Chiều 11/09/2020 13:30 11/09/2020 17:00 Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành xây dựng và kiểm tra điều kiện tích nước công trình thủy điện Plei Kần P. QLXDCT (hoặc CCTL) Tại Công trình 34/GM-SCT
11/09/2020 14:00 11/09/2020 17:00 Họp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi khác LĐ Sở: Văn Tất Cường UBND tỉnh 183/GM-VP; 2478/VP-NNTN
11/09/2020 14:00 11/09/2020 17:00 Họp thẩm định dự án bố trí ổn định dân di cư tự do và sắp xếp dân cư ở vùng thiên tai P. KHTC (hoặc CC PTNT) Sở KHĐT GM của Sở KHĐT
11/09/2020 14:00 11/09/2020 17:00 Họp thống nhất về hồ sơ, sản phẩm kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum P. KHTC (hoặc CCKL) Sở TNMT 353/GM-STNMT
Thứ 7, 12/09/2020        
Sáng 12/09/2020 08:00 12/09/2020 11:00 Tọa đàm "Đòn bẩy từ Nông nghiệp Công nghệ cao" LĐ Sở: Trần Văn Chương Đài PTTH tỉnh PV Linh Thủy-Lê Quân; Xe Thế Anh
Chiều          
Chủ nhật, 13/09/2020        
Sáng 13/09/2020 08:00 13/09/2020 11:00 Tọa đàm "Kon Tum tăng tốc xây dựng nông thôn mới" LĐ Sở: Trần Văn Chương Đài PTTH tỉnh 152/GM-PTTH; Xe Thế Anh
Chiều          
Đăng bởi : Phạm Quang Thành Ngày đăng : 04/09/2020 Lượt xem : 264
Quay Về

Website liên Kết