Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch Công tác Tuần 38 năm 2020

 

LỊCH TUẦN (14/09/2020-20/09/2020)
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Ghi chú
*****          
Thứ 2, 14/09/2020
Sáng 14/09/2020 07:30 14/09/2020 09:00 7h30: Giao ban Tuần BGĐ Sở; Trưởng, phó các Phòng NV, VPĐP NTM HT Sở  
Chiều 14/09/2020 13:30 14/09/2020 16:30 Tham gia xét xử vụ án Thanh tra Sở (đ/c Hay) TAND tỉnh 86/TA-VP
14/09/2020 14:00 14/09/2020 17:00 Họp thông qua nội dung tham mưu Chương trình công tác toàn khóa và năm 2021 của Đảng bộ tỉnh (Lần 1) BGĐ Sở, các TP mời HT Sở  
Thứ 3, 15/09/2020
Sáng 15/09/2020 08:00 15/09/2020 11:00 Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh LĐ Sở: Trần Văn Chương HT Ngọc Linh 182/GM-VP
15/09/2020 08:00 15/09/2020 11:00 Họp thẩm định hồ sơ kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà TP theo GM HT Sở 199/GM-SNN
15/09/2020 08:30 15/09/2020 17:00 Hội nghị về Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn 2040 LĐ Chi cục CNTY Hà Nội 446/GM-BNN-VP
15/09/2020 08:30 15/09/2020 11:00 (30 ngày, kể từ 15/9): Công bố QĐ và thực hiện Thanh tra liên ngành thanh tra các DN chế biến gỗ LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh; Đoàn Thanh tra theo QĐ 588/QĐ-SNN Kon Plong 588/QĐ-SNN; 202/GM-SNN Xe Thế Anh, CCKL, Hạt KL KPL
15/09/2020 08:30 15/09/2020 17:00 Kiểm tra đánh giá thực trạng 12,3 ha vườn cây cà phê đề nghị thanh lý (Cty Cà phê 704) P. KHTC Sa Thầy, Đăk Glei 03/GM-CT
Chiều 15/09/2020 13:30 15/09/2020 17:00 Bàn giao Dự án Thủy lợi làng Lung (Đông Hưng) xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy cho đơn vị quản lý, vận hành, khai thác P. QLXDCT và CCTL tại Công trình 102/GM-UBND; 1051/PC-SNN
15/09/2020 14:00 15/09/2020 17:00 Làm việc với Tập đoàn CN cao su Việt Nam LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm UBND tỉnh 45/GM-UBND
15/09/2020 14:00 15/09/2020 17:00 Họp tham mưu nộp tiền trồng rừng thay thế đối với Dự án thủy điện Đăk Mek 3 LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh; TP theo GM HT Sở 197/GM-SNN
Thứ 4, 16/09/2020        
Sáng 16/09/2020 07:45 16/09/2020 11:00 Làm việc với Đoàn công tác BCĐ 138 Trung ương (lần 1) LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm HT Công an tỉnh 2110/GM-CAT-PV01; Xe Trung
16/09/2020 08:00 16/09/2020 17:00 Hội nghị giao ban thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tại Việt Nam LĐ Sở: Trần Văn Chương; BQLDA VnSAT Gia Lai 437/GM-BNN-HTQT; Xe Thế Anh
16/09/2020 08:00 16/09/2020 17:00 Kiểm tra đánh giá, xác định mức độ thiệt hại do thiên tai gây ra đối với một số công trình thiết yếu, cấp bách VPTT BCH PCTT Kon Rẫy 95/GM-UBND
16/09/2020 08:00 16/09/2020 11:00 Họp ban chỉ đạo kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, Chi cục Kiểm lâm Sở TNMT 360/GM-STNMT
16/09/2020 08:00 16/09/2020 11:00 Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện nội dung thông tin và truyền thông thuộc các CT MTQG giai đoạn 2016-2020 VPĐP NTM Sở TTTT 1565/GM-STTTT
16/09/2020 09:00 16/09/2020 17:00 Kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ phát động trồng cây tại Đèo Măng Đen LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm KonPlong Xe Trung
Chiều 16/09/2020 13:15 16/09/2020 17:00 Dự Lễ Công bố xuất khẩu lô hàng Chanh leo, lô hàng Hoa quả sang châu Âu theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) LĐ Sở: Trần Văn Chương Gia Lai 448/GM-BNN-VP; Xe Thế Anh
16/09/2020 14:00 16/09/2020 17:00 Họp cho ý kiến đối với kế hoạch Tổ chức thu hồi diện tích rừng và đất LN bị lấn chiếm để trồng rừng, khoanh nuôi phục hồi rừng LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh; TP theo GM P. Giao ban 200/GM-SNN
16/09/2020 16:00 16/09/2020 17:00 Họp Hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài “Đánh giá, chọn lọc giống Nếp than..." P. KHTC (hoặc CC TTBVTV) Sở KHCN 41/GM-SKHCN; 2137/SNN-KH
16/09/2020 16:00 16/09/2020 17:00 Họp thông qua nội dung tham mưu Chương trình công tác toàn khóa và năm 2021 của Đảng bộ tỉnh (Lần 2) BGĐ Sở, các TP mời HT Sở  
Thứ 5, 17/09/2020        
Sáng 17/09/2020 08:00 17/09/2020 17:00 Kiểm tra hiện trường vị trí xây dựng đường dây điện trên phần đất thuộc hạ lưu đập Blook 2, huyện Đăk Glei P. QLXDCT (hoặc CCTL) Đăk Glei 3628/KTPC-KT
17/09/2020 08:00 17/09/2020 11:00 Kiểm tra tình hình phát triển Nông nghiệp ứng dụng CNC LĐ Sở: Trần Văn Chương Kon Plong Xe Thế Anh
17/09/2020 08:30 17/09/2020 11:00 Dự Lễ phát động ra quân trồng cây thông ba lá chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm Kon Plong GM của Tỉnh đoàn; 253-TB/TĐTN-TNNTCNĐT; Xe Trung
Chiều 17/09/2020 13:00 17/09/2020 17:00 Kiểm tra thực địa khu vực đề xuất khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ. P. KHTC (hoặc CCKL) Ia Chim 361/GM-STNMT
17/09/2020 14:00 17/09/2020 17:00 Họp cho ý kiến đối với kết quả rà soát, đề xuất định hướng quy hoạch rừng đặc dụng, phòng hộ giai đoạn 2021-2030 tỉnh Kon Tum LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, TP theo GM HT Sở 201/GM-SNN
17/09/2020 14:00 17/09/2020 17:00 Làm việc với Đoàn công tác BCĐ 138 Trung ương (lần 2) (Hủy) HT Công an tỉnh 2110/GM-CAT-PV01
17/09/2020 14:00 17/09/2020 17:00 Kiểm tra công tác QLBVR (đột xuất) LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm Tu Mơ Rông Xe Trung
17/09/2020 15:00 17/09/2020 17:00 Làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn Tín Thành về đầu tư xây dựng các nhà máy điện sinh khối và vùng trồng cây cao lương LĐ Sở: Trần Văn Chương UBND tỉnh 192/GM-VP
Thứ 6, 18/09/2020        
Sáng 18/09/2020 07:00 18/09/2020 11:00 Lễ khởi công dự án Chăn nuôi bò và chế biến sữa tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, Trần Văn Chương Sa Thầy 3224/UBND-NNTN; GM của UB tỉnh và Cty TH; 2543/VP-HCQT; Xe Trung
18/09/2020 08:00 18/09/2020 17:00 (Cả ngày) Làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ (Tổ 1) LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, TP theo GM P. Giao ban 05/ĐTT.488; 2385/PC-NC; 1065/PC-SNN
18/09/2020 08:30 18/09/2020 17:00 Kiểm tra tình hình triển khai dự án trồng rau, hoa xứ lạnh và cây ăn quả có giá trị cao của Công ty TNHH Bảo Gia Việt P. KHTC Kon Plông 44/GM-SKHĐT
Chiều 18/09/2020 14:00 18/09/2020 17:00 Phối hợp, kiểm tra thực tế khu vực mỏ cát của Công ty TNHH Sơn Lâm P. QLXDCT (hoặc CCTL) Đăk Tô 358/GM-STNMT
18/09/2020 14:00 18/09/2020 17:00 Họp thẩm định bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập công trình thủy lợi LĐ Sở: Văn Tất Cường; TP theo GM HT Sở 204/GM-SNN
18/09/2020 14:00 18/09/2020 15:30 Hội nghị về hợp tác chiến lược giữa UBND tỉnh Kon Tum và VNPT LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh UBND tỉnh 198/GM-VP
18/09/2020 16:00 18/09/2020 17:00 Dự Khai trương trung tâm điều hành thông minh tỉnh Kon Tum LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh UBND tỉnh GM của UBND tỉnh
Thứ 7, 19/09/2020        
Sáng          
Chiều          
Chủ nhật, 20/09/2020        
Sáng 20/09/2020 07:00 26/09/2020 17:00 (Từ 20/9 - 26/9): Trực tiếp công dân phục vụ Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ tỉnh LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh; Thanh tra Sở P. Tiếp dân 2116/SNN-TTra
Chiều          
Đăng bởi : Phạm Quang Thành Ngày đăng : 11/09/2020 Lượt xem : 266
Quay Về

Website liên Kết