Bạn đang ở :   Thông tin chung > Lịch công tác
    Đăng Nhập
LỊCH CÔNG TÁC

Lịch Công tác Tuần 43 năm 2020

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

Địa điểm

Ghi chú

Thứ 2, 19/10/2020

Sáng

19/10/2020 08:00 19/10/2020 17:00

Phối hợp khảo sát phát triển vùng nguyên liệu mía trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

Trần Văn Chương; CC Trồng trọt và BVTV

Tu Mơ Rông, Đăk Tô

2368/SNN-KH

19/10/2020 08:00 19/10/2020 11:00

Dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021

Trần Văn Chương

Trường CĐCĐ

 

19/10/2020 08:00 22/10/2020 17:00

Tập huấn cho cán bộ tỉnh, huyện, xã triển khai xây dựng dự án sản xuất nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng thuộc Chương trình “Không còn nạn đói”ở Việt Nam năm 2020

Như Giấy mời 219/GM-SNN

KS Tây Nguyên - 225 Trần Hưng Đạo

 

19/10/2020 08:00 20/10/2020 17:00

Làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ theo Quyết định số 488/QĐ-TTCP

Phạm Xuân Khanh

Phòng GB

2703/PC-NC

19/10/2020 09:00 19/10/2020 11:00

Làm việc đoàn công tác lập báo cáo chuẩn bị đầu tư dự án CAIM/ADB9

Văn Tất Cường

HT Sở

225/GM-SNN

Chiều

19/10/2020 13:30 19/10/2020 14:30

Họp xem xét, kết nạp đảng viên mới

Các đảng viên thuộc Chi bộ Văn phòng Sở

HT Sở

 

19/10/2020 14:00 19/10/2020 17:00

Họp tham gia ý kiến vào dự thảo Quy chế tài trợ, cho vay, bảo lãnh vốn vay và hỗ trợ

Phòng KHTC

Sở KHCN

08/QPTKHCN

Thứ 3, 20/10/2020

 

 

 

 

Sáng

19/10/2020 08:00 22/10/2020 17:00

Tập huấn cho cán bộ tỉnh, huyện, xã triển khai xây dựng dự án sản xuất nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng thuộc Chương trình “Không còn nạn đói”ở Việt Nam năm 2020

Như Giấy mời 219/GM-SNN

KS Tây Nguyên - 225 Trần Hưng Đạo

 

19/10/2020 08:00 20/10/2020 17:00

Làm việc với Đoàn Thanh tra Chính phủ theo Quyết định số 488/QĐ-TTCP

Phạm Xuân Khanh

Phòng GB

2703/PC-NC

20/10/2020 06:30 20/10/2020 17:00

Kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư đối với hạng mục công trình hoàn thành (Hợp phần giao thông: Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Đăk Kít ...

Phòng KHTC

huyện Đăk Glei

65/GM-SGTVT

20/10/2020 07:30 20/10/2020 11:00

7h30: Họp Giao ban tháng Sở NNPTNT

BGĐ Sở;
LĐ các PNV, CC, TT trực thuộc Sở
Đại diện UBND các huyện, TP, VP Điều phối NTM

HT Sở

 

20/10/2020 07:30 23/10/2020 17:00

Tham dự lớp phổ biến Kiến trúc, diễn tập ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin năm 2020

Vp Sở

VNPT

1756/STTTT-CNTT

20/10/2020 08:00 20/10/2020 17:00

Phối hợp khảo sát phát triển vùng nguyên liệu mía trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

Trần Văn Chương; CC Trồng trọt và BVTV

Đak Glei, Ngọc Hồi

2368/SNN-KH

Chiều

20/10/2020 13:30 20/10/2020 17:00

Hội thảo lấy ý kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025

Nguyễn Tấn Liêm

Sở KHĐT

2581/SKHĐT-TH

20/10/2020 14:00 20/10/2020 17:00

Tọa đàm nhân Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10)

Phạm Xuân Khanh

HT CC Chăn nuôi và TY

31/GM-CĐCS

Thứ 4, 21/10/2020

 

 

 

 

Sáng

19/10/2020 08:00 22/10/2020 17:00

Tập huấn cho cán bộ tỉnh, huyện, xã triển khai xây dựng dự án sản xuất nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng thuộc Chương trình “Không còn nạn đói”ở Việt Nam năm 2020

Như Giấy mời 219/GM-SNN

KS Tây Nguyên - 225 Trần Hưng Đạo

 

20/10/2020 07:30 23/10/2020 17:00

Tham dự lớp phổ biến Kiến trúc, diễn tập ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin năm 2020

Vp Sở

VNPT

1756/STTTT-CNTT

21/10/2020 08:00 21/10/2020 17:00

Phối hợp khảo sát phát triển vùng nguyên liệu mía trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

Trần Văn Chương; CC Trồng trọt và BVTV

Sa Thấy, TP Kon Tum

2368/SNN-KH

21/10/2020 08:00 21/10/2020 11:00

Kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001

Phạm Xuân Khanh; Văn phòng, KHTC, Thủy sản

HT Sở

116/QĐ-SKHCN

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ 5, 22/10/2020

 

 

 

 

Sáng

19/10/2020 08:00 22/10/2020 17:00

Tập huấn cho cán bộ tỉnh, huyện, xã triển khai xây dựng dự án sản xuất nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng thuộc Chương trình “Không còn nạn đói”ở Việt Nam năm 2020

Như Giấy mời 219/GM-SNN

KS Tây Nguyên - 225 Trần Hưng Đạo

 

20/10/2020 07:30 23/10/2020 17:00

Tham dự lớp phổ biến Kiến trúc, diễn tập ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin năm 2020

Vp Sở

VNPT

1756/STTTT-CNTT

22/10/2020 08:00 22/10/2020 17:00

Phối hợp khảo sát phát triển vùng nguyên liệu mía trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025

Trần Văn Chương; CC Trồng trọt và BVTV

Đăk Hà, IA HDrai

2368/SNN-KH; xe Chi cục

22/10/2020 08:00 23/10/2020 17:00

Kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực môi trường năm 2020

Vp Sở

Sở TNMT

QĐ 719/QĐ-UBND; 35/KH-ĐKT

Chiều

 

 

 

 

 

Thứ 6, 23/10/2020

 

 

 

 

Sáng

20/10/2020 07:30 23/10/2020 17:00

Tham dự lớp phổ biến Kiến trúc, diễn tập ứng cứu sự cố mất an toàn thông tin năm 2020

Vp Sở

VNPT

1756/STTTT-CNTT

22/10/2020 08:00 23/10/2020 17:00

Kiểm tra theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực môi trường năm 2020

Vp Sở

Sở TNMT

QĐ 719/QĐ-UBND; 35/KH-ĐKT

Chiều

23/10/2020 17:30 23/10/2020 18:30

Dự Lễ khai mạc Hội chợ Công thương Kon Tum 2020

Trần Văn Chương

Quảng trường

 

Thứ 7, 24/10/2020

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

Chủ nhật, 25/10/2020

 

 

 

 

Sáng

 

 

 

 

 

Chiều

 

 

 

 

 

 

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 16/10/2020 Lượt xem : 157
Quay Về

Website liên Kết