Bạn đang ở :   Thông tin khác > Đề án
    Đăng Nhập
2:40 CH | 31/10/2017

Ngày 31/12/2013, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 1124/QĐ-UBND về Ban hành Đề án phát triển cây chè vùng Đông Trường Sơn tỉnh Kon Tum. Mục tiêu định hướng Đề án đến năm 2020 phát triển mở rộng vùng nguyên liệu chè đạt diện tích tổng số 1.590 ha, năng suất chè búp tươi từ 65-70 tạ/ha, sản lượng đạt khoảng 10.300-11.100 tấn chè búp tươi/năm.

Nội dung chi tiết đăng tải tại đây: Quyết định, Đề án

9:41 SA | 08/12/2016

Ngày 25/10/2016, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 1261/Qđ-UBND, ban hành Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trên cơ sở Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 30/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND, ngày 19/8/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum.

8:35 SA | 10/11/2016

Ngày 16/8/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND, Ban hành Đề án hỗ trợ phát triển cây cà phê xứ lạnh tại các huyện Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Kon Plông.

Nội dung chi tiết có file đính kèm.


Website liên Kết