Bạn đang ở :   Thông tin khác
    Đăng Nhập
THÔNG TIN KHÁC

Thông báo v/v thực hiện nộp thuế khi chuyển nhượng cổ phiếu

Kính gửi : Quý Cổ đông.

Trong thời gian qua, một số cổ đông khi chuyển nhượng cổ phiếu, Công ty đã thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng chứng khoán và kê khai nộp cho Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài ra cá nhân chuyển nhượng phải kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn tại Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi. Nay Công ty thông báo đến Quý Cổ đông nội dung sau:

+ Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ đầu tư vốn được thực hiện theo quy định tại điều 7 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2009 và quy định tại khoản 13 điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính như sau:

Cá nhân có cổ phiếu từ nhận cổ tức nếu chuyển nhượng thì phải nộp thuế TNCN từ đầu tư vốn, thuế phải nộp được tính bằng số lượng cổ phiếu chuyển nhượng nhân với mệnh giá (10.000 đ/CP) và thuế suất là 5%.

Chi tiết

 

Đăng bởi : Phan Thu Hà Ngày đăng : 17/08/2011 Lượt xem : 796
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết