Bạn đang ở :   Thông tin khác > Kế hoạch
    Đăng Nhập
10:09 SA | 19/06/2018

 

10:02 SA | 19/06/2018

 

8:51 SA | 09/04/2018

Ngày 28/2, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 496/KH-UBND, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Kon Tum năm 2018.

2:46 CH | 28/03/2018

Ngày 28/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 79/KH-SNN-VP, Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018

Nội dung chi tiết được đăng tải tại đây.

10:01 SA | 01/03/2018

Ngày 20/02, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 21a/KH-SNN, Tăng cường năng lực thực hiện Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả" vay vốn Ngân hàng thế giới tỉnh Kon Tum năm 2017.

Nội dung chi tiết Kế hoạch được đăng tải tại đây

3:51 CH | 23/02/2018

Thực hiện Kế hoạch số: 151/KH-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum Triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-SNN-TTra để thực hiện trong toàn ngành

10:19 SA | 11/01/2018

Ngày 08/01/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 03/KH-SNN-VP, rà soát, đanh sgiá thủ tục hành chính năm 2018

Nội dung chi tiết được đăng tải tại đây

10:15 SA | 11/01/2018

Ngày 18/12/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 245/KH-SNN-VP, triển khai công tác pháp chế và kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018.

Nội dung chi tiết được đăng tải tại đây.

10:07 SA | 11/01/2018

Ngày 18/12/2017 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 246/KH-SNN-TCCB, thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018

Nội dung chi tiết được đăng tải tại đây.

10:30 SA | 08/03/2017

Thực hiện Chương trình số 104/CTr-UBND, ngày 13/01/2017 về Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và Kết luận của Ban chỉ đạo Tây Nguyên tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017 của Ban chỉ đạo Tây Nguyên tại Thông báo số 79/TB-VPVP ngày 15/02/2017 của Văn phòng Chính phủ, ngày 08/3/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 222/QĐ-SNN Ban hành Chương trình hành động của Sở Nông nghiệp và Phát triển  nông thôn

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    

Website liên Kết