Bạn đang ở :   Thông tin khác > Kế hoạch
    Đăng Nhập
KẾ HOẠCH

Kế hoach thực hiện phòng chống tham nhũng đến năm 2020 ngành NNPTNT

Thực hiện Kế hoạch số: 151/KH-UBND ngày 16/01/2018 của UBND tỉnh Kon Tum Triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 41/KH-SNN-TTra để thực hiện trong toàn ngành

 Chi tiết Kế hoạch tải về tại đây

Đăng bởi : Phạm Quang Thành Ngày đăng : 23/02/2018 Lượt xem : 890
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết