Bạn đang ở :   Thông tin khác > Kế hoạch
    Đăng Nhập
KẾ HOẠCH

Kế hoạch Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2018

 

Ngày 11/6/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 124/KH-SNN, tăng cường năng lực thực hiện Chương trình: Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2018.

Nội dung chi tiết được đăng tải tại đây: Kế hoạch

Đăng bởi : Sở NN & PTNN KonTum Ngày đăng : 19/06/2018 Lượt xem : 539
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết