Bạn đang ở :   Thông tin khác > Kế hoạch
    Đăng Nhập
2:52 CH | 26/05/2016

Thực hiện Công văn số 1503/ BCĐTƯVSATTP ngày 22/3/2016 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về việc triển khai Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2016; Kế hoạch số 50/KH-BCĐ ngày 01/4/2016 của Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Kon Tum về triển khai “ Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch triển khai “ Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2016 trong lĩnh vực nông lâm sản và thủy sản.

Chi tiết có trong file đính kèm: Ke hoach Thang hanh dong vi ATTP trong NLS va TS nam 2016.aspx

 
2:47 CH | 26/05/2016

Thực hiện Công văn số 381/UBND-TH ngày 29/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2016 -2021, gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2016. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thi đua năm 2016.

Chi tiết có trong File đính kèm: Ke hoach to chuc cac phong trao thi dua 2016.aspx

2:42 CH | 26/05/2016
2:39 CH | 26/05/2016

 Chi tiết trong File đính kèm: Ke hoạch cong tac VTLT nam 2016.aspx

2:35 CH | 26/05/2016

Căn cứ Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 30/11/2015 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định tiêu chí bổ sung, phương pháp đánh giá, trình tự thủ tục xét công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế hoạch số 13/KH-BCĐ ngày 01/4/2016 của UBND thành phố Kon Tum về triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng kế hoạch cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 2016.

Chi tiết xem File đính kèm: KH xay dung co quan dat chuan Van hoa nam 2016.aspx

4:16 CH | 25/05/2016

Thực hiện Quyết định số 629/QĐ-BNN-QLCL, ngày 02/3/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Kế hoạch hành động Năm cao điểm Vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Nông nghiệp, ngày 19/5/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Kế hoạch số 1010/KH-UBND, với mục tiêu tiếp tục ngăn chặn, xử lý dứt điểm việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và lạm dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản; giảm thiểu rõ nét vi phạm về tồn dư thuốc Bảo vệ thực vật, kháng sinh, chất bảo quản, phụ gia trong các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tạo niềm tin cho người tiêu dùng thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Chi tiết Kế hoạch trong File đính kèm: Ke hoach so 1010/KH-UBND.aspx 

3:37 CH | 25/05/2016

 Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch về triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2016 (Kế hoạch số 46/KH-SNN-VP, ngày 25/3/2016).

Nội dung có trong File đính kèm: Ke hoach ANCT-TTATXH 2016 So NNPTNT.aspx

Trang 3 trong 3Đầu tiên    Trước   1  2  [3]  Tiếp   Cuối    
Error Có lỗi xảy ra.
Error Loading the Article List:


THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết