Bạn đang ở :   Thông tin khác > Quy hoạch
    Đăng Nhập
QUY HOẠCH

Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía tỉnh Kon Tum

Ngày 07/11/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 1189/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu mía tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Nội dung Quy hoạch được đăng tải tại đây: Thuyet minh, bieu mau.

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 17/11/2017 Lượt xem : 896
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết