Bạn đang ở :   Thông tin khác > Quy hoạch
    Đăng Nhập
QUY HOẠCH

Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020

Ngày 16/8/2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND về Phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020. Mục tiêu của Quy hoạch nhằm thiết lập hệ thống quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng bền vững diện tích rừng hiện có; bảo vệ nguồn nước và môi trường sinh thái góp phần tích cực phòng chống thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra; bảo tồn và tăng cường tính đa dạng sinh học của tài nguyên rừng; xây dựng ngành lâm nghiệp phát triển theo hướng bền vững; nâng độ che phủ của rừng đạt trên 68% vào năm 2015 và trên 70% vào năm 2020.

 

Chi tiết Quy hoạch có trong File đính kèm: Quy hoach BVPTR tinh Kon Tum 2011-2020.aspx

Đăng bởi : Phạm Quang Thành Ngày đăng : 25/05/2016 Lượt xem : 1774
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết