Bạn đang ở :   Thông tin khác > Quy hoạch
    Đăng Nhập
QUY HOẠCH

Đề án xây dựng Nông thôn mới tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020, có tính đến 2025

Ngày 23/9/2016, Ủy Ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án xây dựng Nông thôn mới tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020, có tính đến 2025 với nội dung chi tiết của Đề án được đăng tải tại đây

Nguồn: Văn phòng Nông thôn mới

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 28/09/2016 Lượt xem : 1443
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết