Bạn đang ở :   Thông tin khác > Quy hoạch
    Đăng Nhập
QUY HOẠCH

Đề án chuyển đổi trồng lúa sang trồng cây hàng năm trên đất lúa thiếu nước tưới vụ Đông Xuân

Thực hiện Thông tư số 19/2016/BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất lúa; Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 06/5/2016 của HĐND tỉnh, kỳ họp thứ 12 khóa X về chỉ tiêu sản xuất lúa Đông Xuân 2016-2017. Ngày 22/9/2016 Ủy Ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1117/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án chuyển đổi trồng lúa sang trồng cây hàng năm trên đất trồng lúa thiếu nước tưới vụ Đông Xuân.

 Nội dung chi tiết Đề án

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 04/10/2016 Lượt xem : 1655
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết