Bạn đang ở :   Thông tin khác > Tiếp cận thông tin
    Đăng Nhập
9:20 SA | 12/09/2018

Ngày 12/9/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 581/QĐ-SNN ban hành Nội quy bảo vệ Bí mật Nhà nước tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum, thay thế Quyết định số 471/QĐ-SNN ngày 26/6/2018.

9:56 SA | 14/06/2018

 

3:29 CH | 25/05/2018

Ngày 21/5 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Quyết định số 379/QĐ-SNN, ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 


Website liên Kết