Bạn đang ở :   Thủ tục hành chính
    Đăng Nhập
10:37 SA | 26/08/2019

Ngày 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 647/QĐ-UBND, về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

9:15 SA | 06/08/2019

Ngày 02/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 585/QĐ-UBND, về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

10:01 SA | 14/05/2019

Ngày 10/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 273/QĐ-UBND, về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

1:39 CH | 20/09/2018

Ngày 19/9/2018 Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 449/QĐ-UBND, về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.

4:45 CH | 17/05/2018

Ngày 11/5/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân ban hành Quyết định số 238/QĐ-UBND, về việc công bố các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.

Nội dung chi tiết Quyết định số 238/QĐ-UBNDNội dung TTHC được đăng tải tại đây.

4:27 CH | 04/12/2017

Ngày 30/11/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 609a/QĐ-UBND, về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Nội dung chi tiết được đăng tải tại đây.

9:00 SA | 29/11/2017

Ngày 21/11/2017 Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 599/QĐ-UBND , về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nội dung chi tiết được đăng tải tại đây: Quyết định 599/QĐ-UBND, Nội dung TTHC

4:07 CH | 13/03/2017

Ngày 06/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 124/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.

10:16 SA | 17/02/2017

Thực hiện Công văn số 309/UBND-NC, ngày 10/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo đó ngày 17/02/2017, Sở Nông nghiệp và PTNT có Công văn số 208/SNN-VP, về việc đăng ký anh mục TTHC áp dụng hình thức tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu điện với tổng số 30 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại Sở Nông nghiệp và PTNT, các Chi cục thực thuộc và Hạt Kiểm lâm các huyên, thành phố. 

Nội dung chi tiết đăng tải tại đây

 

9:26 SA | 14/02/2017

Thực hiện Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Ủy Ban nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Công văn số 309/UBND-NC ngày 10/02/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 13/02/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 179/SNN-VP, yêu cầu các Chi cục, Phòng chuyên môn thuộc Sở triển khai thực hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2017 thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, cụ thể như sau:

Trang 1 trong 2Đầu tiên    Trước   [1]  2  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết