Bạn đang ở :   Thủ tục hành chính
    Đăng Nhập
3:05 CH | 08/09/2020

Tên thủ tục hành chính: Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích

1:27 CH | 10/08/2020

Tên thủ tục hành chính: Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

3:16 CH | 24/07/2020

 

8:32 SA | 22/06/2020

 Lĩnh vực Phòng, chống thiên tai

8:48 SA | 26/05/2020

Tên thủ tục hành chính: Công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn và được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

11:01 SA | 03/04/2020

 

10:44 SA | 26/02/2020

Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại Quyết định 105/QĐ-UBND ngày 25/02/2020.

10:37 SA | 26/08/2019

Ngày 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 647/QĐ-UBND, về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

9:15 SA | 06/08/2019

Ngày 02/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 585/QĐ-UBND, về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

10:01 SA | 14/05/2019

Ngày 10/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 273/QĐ-UBND, về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Trang 1 trong 3Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  Tiếp   Cuối    

Website liên Kết