Bạn đang ở :   Thủ tục hành chính
    Đăng Nhập
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Ngày 02/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 585/QĐ-UBND, về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Chi tiết từng thủ tục hành chính được đính kèm:

1. Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

2. Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại

3. Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Đăng bởi : Sở NN & PTNN KonTum Ngày đăng : 06/08/2019 Lượt xem : 544
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết