Bạn đang ở :   Thủ tục hành chính
    Đăng Nhập
8:59 SA | 17/05/2016

 Ngày 21/3 năm 2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Công văn số 387/SNN-VP về việc báo cáo tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (nội dung chi tiết có công văn và biểu mẫy gửi kèm).

Công văn 387Bieu mau so 06a-BTP-KSTT-KTTH, Bieu mau so 07a-BTP-KSTT-KTTH, Bieu mau so 07g-BTP-KSTT-KTTH

 

 

8:23 SA | 13/05/2016

Ngày 04/5/2016, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-QLCL về Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Chi cụcQuản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản. Nội dung chi tiết có file đính kèm.

Quyết định số 19/QĐ-QLCL

8:33 SA | 26/04/2016
Rà soát nhóm thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh
10:52 SA | 25/04/2016
10:39 SA | 25/04/2016

Ngày 13/4/2016, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định số 347/QĐ-SNN, ban hành quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một của tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thon tỉnh Kon Tum (nội dung chi tiết có file kèm theo).

 File đính kèm

Trang 2 trong 2Đầu tiên    Trước   1  [2]  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết