Đăng Nhập
3:04 CH | 07/05/2020

Ngày 07/5, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 259/QĐ-UBND, Về việc phê duyệt bổ sung và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

4:34 CH | 04/05/2020

UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 1496/UBND-KGVX ngày 03/5/2020, thống nhất tạm dừng hoạt động của các chốt kiểm dịch y tế trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 911/KH-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập các chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, từ ngày 02 tháng 5 năm 2020.

4:39 CH | 01/04/2020

Ngày 01/4, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 196/QĐ-UBND, Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

3:24 CH | 11/03/2020

Sáng 11/3, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Nguyễn Văn Hòa ký ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

8:56 SA | 11/03/2020

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 09/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; sáng 11/3 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

2:51 CH | 26/02/2020

Ngày 25/02, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 105/QĐ-UBND, về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

1:56 CH | 10/02/2020

Ngày 10/02/2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 11/KH-SNN triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

8:51 SA | 18/12/2019

Ngày 17/12/2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Chương trình số 2384/CTr-SNN-TTra, Chương trình công tác phòng, chống tham nhũng của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019.

7:34 SA | 16/10/2019

Ngày 15/10, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 757/QĐ-UBND, về việc phê duyệt bổ sung và bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.

9:25 SA | 26/08/2019

Ngày 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 647/QĐ-UBND, về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Trang 1 trong 5Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết