Đăng Nhập
10:10 SA | 30/08/2018

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập; từ 10 Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giảm xuống còn 07 Ban quản lý; giảm 03 Trưởng ban và 06 Phó Trưởng ban.

4:23 CH | 28/08/2018

Ngày 24/8, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành quyết định tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản và Trung tâm Khuyến nông.

4:04 CH | 16/07/2018

Ngày 11/7/2018, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 711/QĐ-UBND về thành lập Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Glei trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở hợp nhất các Ban quản lý rừng phòng hộ: Đăk Long, Đăk Nhoong và Đăk Blô.

4:39 CH | 27/04/2018

Ngày 23/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND, Quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum, và có hiệu lực kể từ ngày 02/5/2018; thay thế cho các Quyết định: Sô 175/QĐ-UBND ngày 11/02/2010 và số 504/QĐ-UBND ngày 12/7/2013.

9:16 SA | 17/04/2018

Ngày 10/4, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND, Quy chế quản lý, vận hành, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum và có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2018.

3:41 CH | 30/03/2018

Ngày 21/3 Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Chương trình số 53-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XV, thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TU, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công”.

3:36 CH | 30/03/2018

Ngày 09/2 Tỉnh ủy Kon Tum ban hành Chương trình số 51-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XV, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

10:41 SA | 29/03/2018

Chiều ngày 28/3, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Sở nhằm đánh giá công tác xây dựng Đảng trong Quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2018. Chủ trì Hội nghị đồng chí Trần Văn Chương - Bí thư Đảng bộ Sở; tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng ủy.

10:27 SA | 28/03/2018

Ngày 28/3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 79/KH-SNN-VP, Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2014-2018 của Ngành Nông nghiệp và PTNT tham mưu.

8:07 SA | 01/03/2018

Ngày 09/02/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum ban hành Báo cáo số 49/BC-SNN, về kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Trang 1 trong 4Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  Tiếp   Cuối    

Website liên Kết