Đăng Nhập
9:50 SA | 18/09/2020

Ngày 17/9, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã bổ nhiệm 03 Giám định viên tư pháp và công bố 13 giám định viên tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

7:49 SA | 18/09/2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3400/UBND-KTTH ngày 09/9/2020 về việc đề xuất nội dung Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình Kiểm tra, giám sát toàn khóa của Tỉnh ủy khóa XVI và Chương trình công tác năm 2021 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

2:55 CH | 08/09/2020

Ngày 08/9, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 665/QĐ-UBND, công bố bổ sung thủ tục hành chính mới ban hành của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

4:33 CH | 07/09/2020

Ngày 07/9, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 663/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết các TTHC thuộc ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2:11 CH | 10/08/2020

Ngày 07/8, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 580/QĐ-UBND, Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

8:38 SA | 22/06/2020

Ngày 18/6, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 372/QĐ-UBND, Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

2:38 CH | 26/05/2020

Ngày 25/5, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 325/QĐ-UBND, Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.

3:04 CH | 07/05/2020

Ngày 07/5, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 259/QĐ-UBND, Về việc phê duyệt bổ sung và bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

4:34 CH | 04/05/2020

UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 1496/UBND-KGVX ngày 03/5/2020, thống nhất tạm dừng hoạt động của các chốt kiểm dịch y tế trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 911/KH-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập các chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, từ ngày 02 tháng 5 năm 2020.

4:39 CH | 01/04/2020

Ngày 01/4, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 196/QĐ-UBND, Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Trang 1 trong 6Đầu tiên    Trước   [1]  2  3  4  5  6  Tiếp   Cuối    

Website liên Kết