Đăng Nhập
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông

Ngày 24/8, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành quyết định tổ chức lại Trung tâm Khuyến nông trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản và Trung tâm Khuyến nông.

Theo đó, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Kon Tum là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai các hoạt động khuyến nông về các lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, chế biến, bảo quản nông sản lâm, thủy sản và phát triển nông thôn. Sản xuất giống nông, lâm nghiệp và thủy sản; tiếp nhận và ứng dụng công nghệ mới, chuyển giao công nghệ sản xuất giống trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trung tâm Khuyến nông chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biến chế và công tác chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức có Giám đốc, 02 Phó Giám đốc và 04 Phòng chuyên môn nghiệp vụ như Hành chính - Tổng hợp; Thông tin - Huấn luyện; Kỹ thuật và Chuyển giao công nghệ; Khảo nghiệm giống nông lâm nghiệp và Dịch vụ. Biên chế của Trung tâm Khuyến nông là biên chế sự nghiệp được cấp có thẩm quyền giao và nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Bùi Đức Trung

Đăng bởi : Sở NN & PTNN KonTum Ngày đăng : 28/08/2018 Lượt xem : 515
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết