Đăng Nhập
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quy chế phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND các huyện, thành phố

Ngày 27/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 269/QĐ-UBND, Quy chế phối hợp công tác và chế độ thông tin báo cáo giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về công tác chăn nuôi thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật, khuyến nông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Quy chế quy định rõ nội dung, nguyên tắc, phương thức trong công tác phối hợp; quy định cụ thể trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong lĩnh vực chăn nuôi và thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật, khuyến nông; đồng thời cũng quy định cụ thể chế độ thông tin, báo cáo, sơ kết, tổng kết trong quá trình thực hiện Quy chế.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy  ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đúng các nội dung của Quy chế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi Thú y, Trung tâm Khuyến nông) trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với các đơn vị (Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế và Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố) trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trong công tác chăn nuôi và thú y, trồng trọt và bảo vệ thực vật, khuyến nông trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

Ưng Văn Thanh

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 28/03/2019 Lượt xem : 363
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết