Đăng Nhập
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

09 TTHC được tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

Ngày 15/10, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 757/QĐ-UBND, về việc phê duyệt bổ sung và bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, đã bổ sung 09 quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính, cụ thể: Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng đối với khu rừng đặc dụng thuộc địa phương quảnlý; Phê duyệt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ đối với khu rừng phòng hộ thuộc địa phương quản lý; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đối khu rừng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; Chuyển loại rừng đối với khu rừng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập; Phê duyệt phương án quản lý rừng bền vững của chủ rừng là tổ chức; Công nhận nguồn giống cây trồng lâm nghiệp; Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản; Cấp giấy xác nhận đăng ký và đăng ký lại nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực.

Đồng thời, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục Cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, huấn luyện an toàn hóa chất về thuốc bảo vệ thực vật được ban hành tại Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 10/6/ 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Cũng tính đến thời điểm này Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đăng ký 65/74 TTHC để thực hiện tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Bùi Đức Trung

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 16/10/2019 Lượt xem : 323
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết