Đăng Nhập
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020

Ngày 10/02/2020 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 11/KH-SNN triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

 Nội dung chi tiết được đăng tải tại đây

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 10/02/2020 Lượt xem : 210
Quay Về

Website liên Kết