Đăng Nhập
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 01/4, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 196/QĐ-UBND, Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, tại quyết định đã công bố thủ tục hành chính mới ban hành 04 TTHC và nâng lên tổng số 87 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh; bãi bỏ 03 TTHC giảm xuống còn 11 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính số 1, 2, 3 khoản III, mục B, phần I, II tại Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Bùi Đức Trung

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 01/04/2020 Lượt xem : 103
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết