Đăng Nhập
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tạm dừng hoạt động các chốt kiểm dịch y tế trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 1496/UBND-KGVX ngày 03/5/2020, thống nhất tạm dừng hoạt động của các chốt kiểm dịch y tế trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 911/KH-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thành lập các chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, từ ngày 02 tháng 5 năm 2020.

Tổ trưởng Tổ liên ngành tại các chốt kiểm tra có trách nhiệm: Chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan thu dọn trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế phục vụ cho các chốt; tổng dọn vệ sinh trước khi rời khỏi chốt; Các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế, biển hướng dẫn tại các chốt thuộc nhiệm vụ của đơn vị nào thì đơn vị đó có trách nhiệm bảo quản cẩn thận để phục vụ lại các chốt (nếu có).

 Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình công dân từ các tỉnh, thành phố về địa bàn, phát hiện kịp thời những trường hợp thuộc diện cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà/nơi lưu trú để thực hiện cách ly y tế đúng quy định.

Bùi Đức Trung

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 04/05/2020 Lượt xem : 47
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết