Đăng Nhập
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công bố ban hành mới thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Kon Tum

Ngày 18/6, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 372/QĐ-UBND, Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Theo đó, tại quyết định đã ban hành mới 03 thủ tục: Phê duyệt việc tiếp nhận viện trợ quốc tế khẩn cấp để cứu trợ thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phê duyệt Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ; Điều chỉnh Văn kiện viện trợ quốc tế khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai không thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương tiếp nhận của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành; đến thời điểm này có 110 thủ tục hành chính của Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trong đó: cấp tỉnh 99 TTHC; cấp huyện 11 TTHC và cấp xã 08 TTHC./.

Bùi Đức Trung

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 22/06/2020 Lượt xem : 227
Quay Về

Website liên Kết