Đăng Nhập
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công bố thay thế và bãi bỏ thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp và PTNT

Ngày 07/8, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 580/QĐ-UBND, Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo quyết định công bố thủ tục hành, Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thay thế Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng  rừng sang mục đích  khác thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ đối với khu rừng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý và Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử  dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Đồng thời bãi bỏ thủ tục hành chính số 3, 4 khoản VI, mục A, phần I (số 3,4 khoản VI, mục A, phần II) tại Quyết định số 105/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tumvề việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum./.

Bùi Đức Trung

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 10/08/2020 Lượt xem : 147
Quay Về

Website liên Kết