Đăng Nhập
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Công bố TTHC mới ban hành của ngành Nông nghiệp và PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

Ngày 08/9, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 665/QĐ-UBND, công bố bổ sung thủ tục hành chính mới ban hành của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, công bố 01 thủ tục hành chính: Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích; lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Hiện nay có 09 thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum đang còn hiệu lực áp dụng./.

Bùi Đức Trung

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 08/09/2020 Lượt xem : 111
Quay Về

Website liên Kết