Đăng Nhập
THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Bổ nhiệm 03 giám định viên tư pháp và công bố 13 giám định viên tư pháp theo vụ việc

Ngày 17/9, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã bổ nhiệm 03 Giám định viên tư pháp và công bố 13 giám định viên tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Theo đó, bổ nhiệm 03 Giám định viên tư pháp hiện đang công tác tại Chi cục Kiểm lâm, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum làm Giám định tư pháp trong lĩnh vực Lâm nghiệp, gồm các ông: Vũ Đình Hậu, Nguyễn Sỹ Minh Tiến và Đinh Phú Cường.

Thống nhất công bố danh sách giám định viên tư pháp theo vụ việc trong lĩnh vực Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể: (1) Nguyễn Ngọc Khanh - Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Tô; (2) Đặng Hoàng Duy - Hạt Kiểm lâm huyện Đăk; (3) Trịnh Cao Đảng - Hạt Kiểm lâm huyện Ia H'Drai; (4) Nguyễn Gia Minh Hải - Hạt Kiểm lâm thành phố Kon Tum; (5) Trần Duy Đắc - Hạt Kiểm lâm Tu Mơ Rông; (6) Nguyễn Thiện Bình - Hạt Kiểm lâm Sa Thầy; (7)Võ Văn Luận - Hạt Kiểm lâm huyện Kon Rẫy; (8) Nguyễn Hữu Ngọc - Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Hồi; (9) Lường Huy Khánh - Hạt Kiểm lâm huyện Đăk Glei; (9) Trương Minh Trung - Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông; (10) Hoàng Hồng Hà - Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 1; (12) Trương Công Tuyến - Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2; (13) Đỗ Văn Hiệp - Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 3.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thông báo danh sách giám định viên tư pháp, người giám định viên tư pháp theo vụ việc đến các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh để thực hiện việc trưng cầu giám định theo quy định pháp luật./.

Bùi Đức Trung

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 18/09/2020 Lượt xem : 157
Quay Về

Website liên Kết