Bạn đang ở :   Tin tức > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
TIN CHUYÊN NGÀNH

Đề xuất giao làm chủ đầu tư công trình do Quỹ cộng đồng Phòng tránh thiên tai hỗ trợ

Ngày 04/3 tại Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức họp liên ngành để tham mưu UBND tỉnh giao đơn vị thực hiện tiếp nhận Dự án do Quỹ cộng đồng Phòng tránh thiên tai tài trợ trên bàn tỉnh Kon Tum. Chủ trì cuộc họp, đồng chí Văn Tất Cường - PGĐ Sở Nông nghiệp và PTNT, đại diện các Sở: Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Kon Rẫy và Kon Plong.

Theo Văn bản số 41/CV-QPT ngày 25/02/2020 của Quỹ cộng đồng Phòng tránh thiên tai tài trợ cho tỉnh Kon Tum kinh phí để đầu tư xây dựng các công trình cộng đồng phòng chánh thiên tai là Trường THCS Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy; Nhà vòm bảo vệ và bể bơi ch học sinh phòng chống đuuối nước tại Trường THCS Măng Đen, huyện Kon Plong.

Sau khi thảo luận giữa các Sở, huyện liên quan, liên ngành thống nhất thống nhất đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét như sau:

Việc xây triển khai xây dựng Công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai Trường THCS Đăk Tờ Re, xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy: Giao cho UBND huyện Kon Rẫy làm chủ tư Xây dựng (nhà lớp học 02 tầng 06 phòng), chịu trách nhiệm lập hồ sơ dự toán - thiết kết công trình và triển khai xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành về xây dựng cơ bản.

Việc triển khai xây dựng Nhà vòm bảo vệ và bể bơi cho học sinh phòng chống đuối nước tại trường THCS Măng Đen, huyện Kon Plong: Giao cho UBND huyện Kon Plong làm chủ tư, chịu trách nhiệm lập hồ sơ dự toán - thiết kết công trình và triển khai xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành về xây dựng cơ bản.

Về nguồn vốn đối ứng: Đề nghị UBND tỉnh xuất từ nguồn vốn Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Kon tum (Hiện nay nguồn Quỹ Phòng chống thiên tai tỉnh Kon tum hiện có trên 14 tỷ đồng).

Sau khi UBND tỉnh thống nhất theo đề nghị, UBND huyện Kon Rẫy và Kon Plong có trách nhiệm chỉ đạo triển khai lập hồ sơ dự toán - thiết kết công trình (theo thiết kế mẫu) xin ý kiến UBND tỉnh và lấy ý kiến nhà tài trợ để triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định về xây dựng hiện hành và phù hợp với tiêu chí của nhà tài trợ./.

Bùi Đức Trung

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 06/03/2020 Lượt xem : 426
Quay Về

Website liên Kết