Bạn đang ở :   Tin tức > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
8:58 CH | 19/09/2017

Vụ Đông xuân 2017-2018, hỗ trợ xây dựng mô hình điểm và nhân rộng mô hình chuyển đổi sang trồng sắn trên diện tích lúa thiếu nước, kém hiệu quả với diện tích 222,3 ha. Ngoài ra, hỗ trợ diện tích đất trồng lúa chuyển sang trồng ngô và chuyển đổi chuyển đổi từ trồng lúa sang các loại cây trồng khác.

7:58 SA | 15/08/2017

Chiều ngày 08/8/2017, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần xi măng Vicem Hải Vân về tình hình cung ứng xi măng cho các công trình xây dựng thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và bàn giải pháp tham mưu, đề xuất UBND tỉnh về vấn đề giải quyết nợ đọng tiền xi măng của địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

10:13 SA | 14/08/2017

Thực hiện văn bản của Trung ương, tỉnh Kon Tum, ngày 11/ 8/ 2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Công văn số 1363/SNN-KH, về việc hướng dẫn triển khai thực hiện một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới do Sở Nông nghiệp và PTNT phụ trách.

10:39 SA | 07/06/2017

Trong năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017 đã phối giống được 503 con bò cái,  tỷ lệ bò cái có chửa đạt trên 85%, dự kiến từ nay đến cuối năm 2017 số lượng bê con sinh ra ước khoảng 50 đến 70 con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo.

10:35 SA | 07/06/2017

Ngày 05/6/2017 UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 481/QĐ-UBND về phân công các thành viên Ban chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh phụ trách các xã điểm giai đoạn 2016 – 2020 và phân công nhiệm vụ các Sở, ban ngành phụ trách tiêu chí nông thôn mới, thay thế Quyết định 176/QĐ-UBND ngày 29/02/2016

10:50 SA | 31/05/2017

Kiểm tra điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm đối với 51 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2:59 CH | 17/05/2017

Theo Văn bản số 1265/UBND-NNTN, ngày 16/5/2017 của UBND tỉnh Kon Tum Về việc báo cáo định kỳ về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Văn bản số 31/VPĐP-NTM, ngày 24/5/2017 của Văn phòng điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum Về việc ban hành hướng dẫn thực hiện tiêu chí nông thôn mới và báo cáo định kỳ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đăng tải Bộ Chỉ số theo dõi thực hiện Chương trình nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020  Sổ tay hướng dẫn thực hiện tiêu chí nông thôn mới do Bộ nông nghiệp và PTNT ban hành.

2:18 CH | 09/05/2017

Ngày 08/5/2017, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được văn bản số 66/2017/NHAHOSEED ngày 03/5/2017 của Công ty cổ phần Giống cây trồng Nha Hố (Tỉnh Ninh Thuận) về việc thông báo quyền sử dụng hợp pháp đối với giống lúa OM4900 và OM6162

10:23 SA | 04/05/2017

Để các huyện, thành phố định hướng xây dựng lịch thời vụ gieo trồng cụ thể của địa phương, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết cho sản xuất vụ mùa khi gặp điều kiện thuận lợi và hạn chế những rủi ro do thời tiết, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn bố trí cơ cấu giống một số cây trồng chính và khung thời vụ gieo trồng vụ mùa 2017 như sau:

9:05 SA | 16/02/2017

Ngày 24/01/2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 235/QĐ-BNN-QLCL ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 2017.

Trang 4 trong 7Đầu tiên    Trước   1  2  3  [4]  5  6  7  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết