Bạn đang ở :   Tin tức > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
9:48 SA | 13/06/2016

 

Thông tư số 51/2014/TT-BNNPTNT, ngày 27/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và phương thức quản lý đối với các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ

3:41 CH | 08/06/2016

Ngày 22/4/2016 Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Kon Tum ban hành Quyết định số 16/QĐ-QLCL về việc thành lập Đoàn Kiểm tra về chất lượng, an toàn thực phẩm nông thủy sản nhằm Hưởng ứng “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2016.

10:38 SA | 27/05/2016

Trên cơ sở báo cáo của các huyện, thành phố, Ban Quản lý Khai thác các công trình thủy lợi Kon Tum, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổng hợp tình hình hạn hán và công tác phòng, chống hạn trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 25/5/2016.

3:47 CH | 23/05/2016

Từ ngày 25/4/2016 đến ngày 13/5/2016, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Kon Tum đã phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Kon Tum, Phòng NN&PTNT các huyện Đăk Hà, Đắk Tô, Ngọc Hồi, Đăk Glei và chính quyền địa phương tiến hành thanh tra, kiểm tra  các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm.

2:47 CH | 23/05/2016

Ngày 16/3/2016 Chi cục Thú y ban hành Kế hoạch số 04/KH-CCTY về việc kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm sản đủ điều kiện ATTP trên địa bàn huyện Đăk Hà, Đăk Tô và TP. Kon Tum. Qua kiểm tra, kết quả phân loại như sau: Loại B: 07 cơ sở; Loại C: 07 cơ sở (có tên danh sách các cơ sở kèm theo).

Danh dách các cơ sở đạt loại B, C


2:16 CH | 17/05/2016

 Ngày 12/5/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành quy định quản lý hoạt động giết mổ, mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nội dung quyết định

7:56 SA | 05/05/2016

Ngày 29/4/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Hướng dẫn số 77/HD-SNN về bố trí cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng vụ mùa năm 2016, mọi thông tin chi tiết có hướng dẫn đính kèm.

 Hướng dẫn số 77/HD-SNN

9:24 SA | 08/01/2016
9:21 SA | 08/01/2016

Ngày 16/3/2016, Chi cục Thú y ban hành Kế hoạch số 04/KH-CCTY, về việc kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP trên địa bàn huyện Đăk Hà, Đăk Tô, TP Kon Tum.

1:38 CH | 07/05/2015
Trang 6 trong 7Đầu tiên    Trước   1  2  3  4  5  [6]  7  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết