Bạn đang ở :   Tin tức > Tin chuyên ngành
    Đăng Nhập
2:16 CH | 17/05/2016

 Ngày 12/5/2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 18/8/2011 của UBND tỉnh Kon Tum ban hành quy định quản lý hoạt động giết mổ, mua bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Nội dung quyết định

7:56 SA | 05/05/2016

Ngày 29/4/2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Hướng dẫn số 77/HD-SNN về bố trí cơ cấu giống và thời vụ gieo trồng vụ mùa năm 2016, mọi thông tin chi tiết có hướng dẫn đính kèm.

 Hướng dẫn số 77/HD-SNN

9:24 SA | 08/01/2016
9:21 SA | 08/01/2016

Ngày 16/3/2016, Chi cục Thú y ban hành Kế hoạch số 04/KH-CCTY, về việc kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện ATTP trên địa bàn huyện Đăk Hà, Đăk Tô, TP Kon Tum.

1:38 CH | 07/05/2015
8:54 SA | 13/01/2015
10:24 SA | 15/11/2014

Thực hiện Quyết định số 716/QĐ-BNN-TT, ngày 30/4/2012 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT về phê duyệt Dự án “Sản xuất cà phê bền vững được cấp giấy chứng nhận tại Tây Nguyên” triển khai trên địa bàn 5 tỉnh Tây Nguyên trong thời gian từ năm 2012 - 2014 với quy mô 90 ha/180 hộ tham gia/tỉnh.

4:07 CH | 29/10/2014

 

3:39 CH | 29/07/2014

 

9:39 SA | 23/07/2014
Trang 7 trong 8Đầu tiên    Trước   2  3  4  5  6  [7]  8  Tiếp   Cuối    

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết