Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 của Ngành Nông nghiệp và PTNT

Chiều ngày 20/12, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện năm 2018 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 của Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban giám đốc, đại diện lãnh đạo các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp; Chi cục, Trung tâm và các Phòng chuyên môn thuộc Sở; dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Trong năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc, phối hợp với các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện có hiệu quả nhiều mục tiêu đề ra.

Triển khai thực hiện các chương trình, đề án đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; tham mưu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban ban hành một số đề án chính sách như: Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030; phương án giao rừng, cho thuê rừng để bảo vệ và phát triển rừng bền vững, kết hợp kinh doanh cảnh quan du lịch sản xuất nông lâm nghiệp dưới tán rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum,...


Đ/c Nguyễn Hữu Tháp (TUV, PCT UBND tỉnh) và Đ/c Nguyễn Trung Hải (TUV, GĐ Sở NN&PTNT) chủ trì Hội nghị

Tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh năm 2018 ước đạt 173.084 ha, đạt 104,8% kế hoạch và tăng 2,4% so với năm 2017; đàn trâu 23.752 con, đạt 99,6% kế hoạch và tăng 2,7% so; đàn bò 77.722 con, đạt 87,5% kế hoạch và tăng 4,9%; đàn lợn 143.463 con, đạt 94,55% so với kế hoạch và tăng 8%,... Tình hình sâu bệnh hại cây trồng và dịch bệnh gia súc, gia cầm được hướng dẫn các biện pháp xử lý kịp thời, không để lây lan ra diện rộng,..

Tình hình vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng trên địa bàn tuy giảm nhưng tình trạng phá rừng trái pháp luật vẫn còn xảy ra, đặc biệt tại địa bàn huyện Kon Plong; các đầu nậu thuê người dân địa phương phá rừng trái pháp luật với mục đích chiếm dụng đất, sang nhượng trái phép, đón đầu dự án để được đền bù đã được phát hiện, ngăn chặn và xử lý, tuy nhiên vẫn còn tiểm ẩn những diễn biến rất phức tạp,...

Hiện có 18 xã cơ bản 19/19 tiêu chí nông thôn mới (tăng 5 xã so với năm 2017), 02 xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 22 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 41 xã đạt từ 5-9 tiêu chí, còn 03 xã đạt dưới 5 tiêu chí. Bình quân số tiêu chí NTM là 10,87 tiêu chí/xã (tăng 0,87 tiêu chí/xã so với 2017). 


Đ/c Nguyễn Trung Hải - GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT kết luận  Hội nghị

Năm 2019 với mục tiêu, phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh; cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, góp phần xoá đói giảm nghèo, bảo vệ môi trường, sinh thái và góp phần bảo đảm an ninh quốc phòng. Trong đó xác định: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với lợi thế, nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu từng vùng; phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến và xúc tiến thương mại; đầu tư, phát triển mạnh cây dược liệu; triển khai mạnh mẽ tái cơ cấu ngành nông nghiệp; đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của ngành trong việc thực hiện có hiệu quả nhiều mục tiêu phát triển nông nghiệp và nông thôn. Tuy nhiên, đồng chí đã chỉ ra những mặt còn tồn tại đó là: Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, tham mưu chỉ đạo trong việc triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, quản lý bảo vệ rừng,...

Qua đó, đồng chí Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong năm 2019, Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tập trung triển khai các giải pháp để thực hiện các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp, trong đó ưu tiên sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tăng cường hơn nữa công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; đẩy mạnh việc giao rừng, cho thuê rừng; phát triển sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu,.../.

Bùi Đức Trung

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 24/12/2018 Lượt xem : 179
Quay Về

Website liên Kết