Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Lịch trực Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại Văn phòng Sở

Thực hiện Chỉ thị s 01/CT-UBND, ngày 14/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Kế hoạch số 12/KH-SNN-VP, ngày 18/01/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông báo số 11/TB-SNN-VP ngày 21/01/2019 về Lịch trực đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại cơ quan Văn phòng Sở như sau:

Lịch trực tải về tại đây

Đăng bởi : Phạm Quang Thành Ngày đăng : 21/01/2019 Lượt xem : 145
Quay Về

Website liên Kết