Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 04 đơn vị có thành tích trong phong trào thi đua năm 2018

Được sự ủy quyền của Ban Thi đua- Khen thưởng, ngày 22/7 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức trao Bằng khen cho 04 đơn vị thuộc Khối thi đua trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thành tích trong phong trào thi đua năm 2018. Tham dự buổi Lễ trao tặng có các đồng chí trong Ban Giám đốc, Lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua.

Đ/c Nguyễn Tấn Liêm - Quyền Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các đơn vị.

Thực hiện Quyết định số 756/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về tổ chức cụm, khối thi đua tỉnh Kon Tum; theo đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 02 khối thi đua trực thuộc (Khối thi đua các Chi cục và Trung tâm; Khối thi đua các Ban quản lý rừng phòng hộ, dụng).

Trên cơ sở kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và kết quả hoạt động phong trào thi đua năm 2018, các Khối thi đua đã bình xét, suy tôn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ Thi đua và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các đơn vị.

Ngày 04/05/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 263/QĐ-UBND, về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2018 đối với các cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh. Kết quả, các khối thi đua trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 02 Cờ Thi đua và 04 Bằng khen cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y, BQL rừng phòng hộ Kon Rẫy, BQL rừng phòng hộ Tu Mơ Rông và BQL rừng đặc dụng Đăk Uy. 

Việc triển khai nhiệm vụ thi đua được thực hiện theo Hướng dẫn số 11/HD-HĐTĐKT ngày 30/8/2018 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng về tổ chức, hoạt động của cụm, khối thi đua do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tổ chức./.

Ưng Văn Thanh

Đăng bởi : Sở NN & PTNN KonTum Ngày đăng : 25/07/2019 Lượt xem : 315
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết