Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020

Chiều 10/01, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác năm 2020 của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí PCT UBND tỉnh Nguyễn Hữu Tháp; các đồng chí là lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và UBND các huyện, thành phố.

 

Quang cảnh Hội nghị

Theo báo cáo, trong năm 2019 tập thể lãnh đạo của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu triển khai thực hiện các chương trình, đề án đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành; kết quả sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn của tỉnh cơ bản đạt được những chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra; Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến, Đề án đầu tư phát triển và chế biến dược liệu, Đề án chương trình mỗi xã một sản phẩm được quan tâm, đầu tư phát triển; lĩnh vực đột phá ngành nông nghiệp được triển khai tích cực và đạt được những kết quả bước đầu; các sản phẩm chủ lực của tỉnh, cây dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao được chú trọng phát triển,…

Công tác QLBVR tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc, công tác phối hợp tuần tra, truy quét tại các điểm nóng về phá rừng, vận chuyển, khai thác rừng trái phép được thực hiện thường xuyên, liên tục, tình hình vi phạm về QLBVR cơ bản được kiểm soát.

Năm 2019 giá trị tổng sản phẩm toàn ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá cố định 2010) ước đạt: 3.083,96 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng: 5,59%, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 22,48% giá trị tổng sản phẩm cả tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vẫn còn một số hạn chế đó là: Tình hình sâu bệnh trên cây trồng, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm xảy ra nhiều nơi, đặc biệt là Dịch tả lợn Châu Phi; giá cả một số mặt hàng nông sản không ổn định, ảnh hưởng đến tâm lý người sản xuất; công tác triển khai chính sách phát triển dược liệu, phát triển nông nghiệp công nghệ cao còn chậm; công tác quản lý nhà nước về phân bón, thuốc bảo vệ thực vật chưa hiệu quả, vẫn còn tình trạng sử dụng phân bón giả, kém chất lượng, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đảm bảo an toàn,…

Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tuy giảm nhưng vẫn còn tiểm ẩn những diễn biến phức tạp và xả ra các hành vi vi phạm chủ yếu như: tàng trữ, mua bán, chế và vận chuyển lâm sản trái pháp luật, đặc biệt là hành vi khai thác rừng trái phép xảy ra trên lâm phần của các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp quản lý.

Việc thực hiện xây dựng các dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị và Chương trình mỗi xã một sản phẩm còn chậm, chưa xây dựng được các mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, mang tính đột phá, điển hình để nhân rộng toàn tỉnh; chương trình OCOP chủ yếu mới tập trung thực hiện tuyên truyền, chưa có giải pháp cụ thể để quảng bá, thúc đẩy phát triển các sản phẩm OCOP của tỉnh,… 


 Đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - PCT UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong năm 2019, qua đó đồng chí yêu cầu năm 2020, tập thể lãnh đạo của ngành cần tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ, đó là:

Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020 và vụ mùa năm 2020; tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng các loại giống cây trồng, xác định nhu cầu của từng loại giống để có kế hoạch chỉ đạo sản xuất cho phù hợp với từng địa phương trong tỉnh.

Xây dựng một số mô hình khuyến nông, khuyến lâm có hiệu quả, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh, tạo sự đột phá, điển hình trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp hữu cơ, thân thiện với môi trường.

Triển khai các giải pháp phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; lựa chọn 01-02 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum để hỗ trợ thực hiện, tổ chức đánh giá nhân ra diện rộng; tổ chức lại hệ thống giết mổ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường; giám sát và kiểm soát dịch bệnh hiệu quả; .

Tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các biện pháp nhằm sớm khống chế dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi, dịch LMLM gia súc trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ QLBVR năm 2020, quản lý các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản, cơ sở mộc dân dụng và kiên quyết đình chỉ hoạt động các cơ sở vi phạm.

Tham mưu tỉnh chỉ đạo và ban hành một số cơ chế, giải pháp để triển khai thực hiện Chương trình theo mục tiêu giai đoạn 2021 – 2025 đề ra.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm tại Quyết định số 1392/QĐ-UBND, ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh; hỗ trợ, tư vấn phát triển các sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm OCOP quốc gia./.

Bùi Đức Trung

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 14/01/2020 Lượt xem : 245
Quay Về

THÔNG BÁO
THÔNG TIN CHUNG
Website liên Kết