Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sáng 17/8, đồng chí Dương Văn Trang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Cùng tham dự có các đồng chí Nguyễn Thế Hải - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Tháp - TUV, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Đ/c Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2020, cụ thể:  Tính đến 15/7/2020, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông xuân 2019-2020 của toàn tỉnh 10.409,4 ha, đạt 98,38% kế hoạch; diện tích chuyển đổi trên đất lúa là 252,92 ha, đạt 49,56% so với kế hoạch. Tổng diện tích cây trồng vụ mùa năm 2020 của toàn tỉnh 158.173,9 ha, đạt 98,7% so với kế hoạch, ...

Về chăn nuôi, tổng đàn gia súc đạt 217.698 con, trong đó đàn Trâu: 23.967 con, đạt 88,77% kế hoạch; đàn Bò: 79.289 con, đạt 115,21% so với kế hoạch; đàn Lợn: 114.442 con, đạt 78,93% so với kế hoạch và giảm 3,25% so với cùng kỳ. Công tác phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, dịch tả lợn Châu phi, … được quan tâm chỉ đỉ đạo nên đã hạn chế được lây lan trên diện rộng. Hiện tại trên địa bàn tỉnh có 59 trang trại gia súc, gia cầm và tăng 10 trang trại so với năm 2019; hình thành 27 chuỗi liên kết, trong đó: 18 chuỗi liên kết chăn nuôi lợn; 6 chuỗi liên kết chăn nuôi gia cầm; 2 chuỗi liên kết thức ăn; 1 chuỗi liên kết thủy sản (cá).

Cũng trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã trồng 709,29 ha; chăm sóc rừng 1.480,59 ha; trồng 62,4 nghìn cây phân tán thông qua hoạt động tết trồng cây; khoanh nuôi phục hồi rừng 374,98 ha; công tác khoán bảo vệ rừng: 213.301,45 ha. Khai thác gỗ rừng trồng 13.609,03 m3/14.050,5 m3; khai thác tận dụng gỗ 985,516 m3; củi 200 ster; khai thác lâm sản ngoài gỗ: Nhựa Thông 114.842 kg/927.041 kg; Cu ly 173,3 tấn/697,8 tấn; Máu chó 25 tấn/103,65 tấn,…

Việc thực hiện Đề án cà phê xứ lạnh, Đề án dược liệu, Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình bố trí sắp xếp dân cư, Chương trình cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn, công tác quản lý khai thác các công trình thuỷ lợi, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được quan tâm chỉ đạo và đạt được theo đúng tiến độ đề ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn có một số khó khăn như điều kiện thời tiết vụ Đông xuân 2019-2020 nắng nóng, gây hạn hán cục bộ làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất các loại cây trồng; dịch tả lợn Châu phi, LMLM, cúm gia cầm phát sinh ảnh hưởng đến tổng đàn gia súc, gia cầm; tình trạng khai thác rừng trái pháp luật trên lâm phần của các đơn vị chủ rừng vẫn còn diễn biến phức tạp, chưa được ngăn chặn, xử lý dứt điểm, ...

Tại buổi làm việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Tỉnh ủy cho chủ trương ban hành chính sách hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi bò sữa và cây ăn quả trên địa bàn tỉnh; tiếp tục làm việc với các Bộ ngành trung ương để tháo gỡ khó khăn trong lĩnh vực nông nghiệp, nhất là việc thí điểm trồng sâm Ngọc Linh và các dược liệu bản địa khác trong rừng đặc dụng làm cơ sở để Nhân dân thực hiện và hưởng lợi; quan tâm bố trí vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương để đầu tư trong lĩnh vực lực lâm nghiệp, nhất là nhiệm vụ phát triển rừng giai đoạn 2021-2025,...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong thời gian qua, đặc biệt có nhiều sản phẩm OCOP - mỗi xã một sản phẩm, nhưng cần chú ý nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp để đưa ngành nông nghiệp ngày càng phát triển, trong đó tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp; tổ chức học tập các mô hình phát triển, hiệu quả ở các tỉnh có điều kiện tương đồng, để áp dụng trên địa bàn tỉnh; cùng với các địa phương đưa những loại cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, phẩm chất tốt vào sản xuất, đồng thời là cầu nối liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm giữa người dân, Tổ hợp tác, Hợp tác xã với doanh nghiệp để phát triển các mô hình trồng, chăn nuôi giúp người dân giảm nghèo và vươn lên làm giàu; tham mưu UBND tỉnh có Danh mục kêu gọi đầu tư các nhà máy chế biến dược liệu, cây ăn quả, ván MDF; mở rộng diện tích trồng cây Mắc Ca ở ở những vùng có điều kiện phù hợp … nhằm mục đích phát triển nông nghiệp hiệu quả, bền vững./. 

Bùi Đức Trung

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 18/08/2020 Lượt xem : 324
Quay Về

Website liên Kết