Bạn đang ở :   Tin tức > Tin hoạt động
    Đăng Nhập
TIN HOẠT ĐỘNG

Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ năm 2020

Từ ngày 18-24/8 Đoàn Kiểm tra của Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước, văn thư lưu trữ năm 2020 tại các đơn vị trực thuộc; đồng chí Phạm Xuân Khanh - PGĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng đoàn, tham gia cùng có đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng Sở.

Đại diện Đoàn Kiểm tra thông qua biên bản làm việc tại BQL rừng phòng hộ Đăk Hà

Đoàn đã kiểm tra tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Chi cục Phát triển nông thôn; Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Hà; Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh và Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông.

Các đơn vị trực thuộc chấp hành tốt trong việc xây dựng kế hoạch, báo cáo định kỳ trong công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở và kỷ luật, kỷ cương hành chính,…

Trang bị đầy đủ máy tính và thực hiện kết nối Internet để thực hiện nhiệm vụ; việc ứng dụng phần mềm điện tử iOffice được duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục và thực hiện theo đúng Quy chế sử dụng phần mềm văn phòng điện tử iOffice của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phân công người làm công tác văn thư lưu trữ, trực tiếp quản lý và sử dụng con dấu, con dấu được lưu tại cơ quan; trang thiết bị để thực hiện nhiệm vụ văn thư lưu trữ đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ; đơn vị bố trí phòng làm việc để làm kho lưu trữ,…

Tuy nhiên trong qúa trình kiểm tra Đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại, chế các đơn vị cần phải khắc phục trong thời gian tới, đó là: Đẩy mạnh hơn nữa việc trình xử lý văn bản theo quy trình điện tử và sử dụng chữa ký số;  thực hiện nghiêm Công văn số 634/SNN-VP ngày 09/6/2015 và Công văn 589/SNN-VP ngày 27/4/2016 về tăng cường công tác cung cấp tin bài; triển khai thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ Quy định về chế độ báo cáo, thống kê và quản lý hồ sơ viên chức; sử dụng mẫu phiếu xử lý văn bản đến theo quy định tại mục VII phụ lục VI của Nghị định 30/2020/NĐ-CP ngày 05/03/2020 về công tác văn thư,…

Bùi Đức Trung

Đăng bởi : trung kt Ngày đăng : 25/08/2020 Lượt xem : 255
Quay Về

Website liên Kết