A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch công tác Tuần 08 năm 2023

LỊCH TUẦN (20/02/2023-26/02/2023)
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmGhi chú
*****     
Thứ 2, 20/02/2023
Sáng20/02/2023 07:30 20/02/2023 11:00Họp Giao ban Sở tháng 02 năm 2023BGĐ Sở, TP mờiHT Sở (T3)17/GM-SNN
20/02/2023 08:30 20/02/2023 11:00Họp rà soát, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện Dự án thuỷ điện Đắk Mi 1P. KHTC (CCKL)STNMT47/GM-STNMT
Chiều20/02/2023 14:00 20/02/2023 17:00Họp HĐ TĐKT Sở để xét khen thưởng năm 2022 cho Khối Thi đua các đơn vị trực thuộcLĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, HĐ TĐKT Sở NNPTNT, TP mờiHT Sở (T3)19/GM-SNN (HĐ TĐKT)
20/02/2023 14:00 20/02/2023 17:00Họp bàn tháo gỡ khó khăn trong việc thực hiện CT MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN năm 2023LĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, TP mờiHT TTHC (T2)20/GM-SNN
Thứ 3, 21/02/2023    
Sáng21/02/2023 08:00 21/02/2023 17:0020/02-23/02: HN tổng kết công tác TĐKT khối thi đua các Sở NN và PTNT vùng Đông Nam bộ và Tây Nguyên 2022P. TCCB, VP Sở, Khối TĐĐồng Nai572/GM-KTĐ.ĐNB&TN, Xe BQL Thạch Nham
21/02/2023 08:00 21/02/2023 17:00Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022LĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, VPĐP NTM, TP liên quanSa Thầy101/QĐ-SNN, 46/TB-SNN, Xe Thế Anh
21/02/2023 08:00 21/02/2023 11:00Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đầu tư công và CT phục hồi PT KTXH 2023LĐ Sở: Đặng Trần HuânHT Ngọc Linh64/GM-VP
21/02/2023 08:00 21/02/2023 11:00Họp thống nhất kết quả kiểm tra thực hiện Kết luận số 1595/KL-TTCPThanh tra SởSTNMT115/QĐ-STNMT, 53/GM-STNMT
Chiều21/02/2023 13:30 21/02/2023 17:00Hội nghị Đánh giá kết quả trồng rừng năm 2022; triển khai Kế hoạch năm 2023 huyện Kon PlôngCCT CCKL (UQ)Kon Plông36-GM/BCĐ, 402/SNN-VP
21/02/2023 15:00 21/02/2023 17:00Kiểm tra công tác QLBVR và tình hình thực hiện nhiệm vụ tại các chốt, trạmGĐ Sở: Nguyễn Tấn LiêmIa H'DraiXe Trung
21/02/2023 15:30 21/02/2023 17:00Họp xử lý điều chỉnh TKKT-DT Dự án xác định ranh giới, chỉnh lý, lập bản đồ địa chính cho đối tượng SD đất nguồn gốc NLTLĐ Sơr: Phạm Xuân Khanh, CCKL, các chủ rừngUBND tỉnh63/GM-VP, 402/SNN-VP
Thứ 4, 22/02/2023    
Sáng22/02/2023 07:00 22/02/2023 11:00Kiểm tra hiện trường công trình thuộc DA ADB 9LĐ Sở: Đặng Trần Huân, BQLDAHiện trườngXe BQLDA
22/02/2023 08:00 22/02/2023 11:00Hội nghị Ban chấp hành Liên minh HTX tỉnh lần thứ 6, Khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025GĐ Sở: Nguyễn Tấn LiêmLM HTX tỉnh19/GTrT-LMHTX
22/02/2023 08:00 22/02/2023 17:00Hội nghị phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, sử dụng đất tại Công ty TNHH MTV 732LĐ Sở: Y Hằng, CCTTBVTVNgọc Hồi384/GM-BĐ, 368/SNN-VP, Xe CCTTBVTV
22/02/2023 08:30 22/02/2023 17:00Kiểm tra, xác định hiện trạng ngầm Đăk Nghé 2 trên tuyến Ngọc Hoàng -Măng Bút -Tu Mơ Rông -Ngọc LinhVPTTBCH PCTTKon Plông16/GM-UBND
22/02/2023 08:30 22/02/2023 17:00Xác minh làm rõ sự sai khác hiện trạng rừng và đất LN tại khu vực đề xuất thực hiện DA đầu tư (Cty Bình An Viên)P. KHTC (CCKL)Ia H'Drai08/GM-UBND
Chiều22/02/2023 13:00 22/02/2023 17:00Họp Tổ thẩm định kinh phí thực hiện đề tài (cá Trà Sóc)P. KHTC, CCCNTYSKHCN08/GM-SKHCN
22/02/2023 14:00 22/02/2023 17:00Họp bàn một số nội dung liên quan đến kết quả xây dựng xã NTM năm 2022LĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, VPĐP NTM, TP mờiHT Sở (T3)23/GM-SNN
22/02/2023 14:00 22/02/2023 17:00Họp thẩm định TKKT và dự toán trồng rừng phòng hộ năm 2023 của BQL RPH Kon RẫyLĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, TP mờiHT TTHC (T2)24/GM-TTĐ
22/02/2023 14:00 22/02/2023 17:00Họp Ban Chỉ đạo bồi thường giải phóng mặt bằng tỉnhLĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, Y Hằng, P. KHTCUBND tỉnh66/GM-VP
Thứ 5, 23/02/2023    
Sáng23/02/2023 07:30 23/02/2023 17:00Tiếp công dânĐ/c GĐ Sở hoặc PGĐ SởPhòng TCD150/TB-SNN
23/02/2023 08:00 23/02/2023 17:00Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022LĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, VPĐP NTM, TP liên quanIa H'Drai101/QĐ-SNN, 46/TB-SNN, Xe TTKN (mượn)
23/02/2023 08:00 23/02/2023 11:00Họp về công tác đầu tư, quy hoạch trên địa bàn tỉnh (TT Măng Đen, PA chỉnh trị Sông Đăk Bla,...)GĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, CCKL, CCTLUBND tỉnh69/GM-VP
Chiều23/02/2023 14:00 23/02/2023 17:0023-24/02/2023: Làm việc với Đoàn công tác của Bộ NNPTNT, BQL các DA Lâm nghiệp về xử lý quỹ VDF, CFMLĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, Phạm Xuân Khanh, BQL KfW10HT TTHC (T2)160/DALN-TCKT, Xe Trung, Xe Thế Anh
23/02/2023 14:00 23/02/2023 17:00Họp tổng kết, rút kinh nghiệm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon TumLĐ Sở: Y HằngUBND tỉnh65/GM-VP
Thứ 6, 24/02/2023    
Sáng24/02/2023 07:30 24/02/2023 10:00Họp rà soát số liệu QH 3 loại rừng để tích hợp QH Lâm nghiệp quốc giaLĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, Phạm Xuân Khanh, TP KHTC, CCT CCKL, TP liên quanHT Sở (T3) 
24/02/2023 07:30 24/02/2023 11:00Kiểm tra thực địa, hiện trạng sử dụng đất thủy điện Đăk Nghé (Kon Rẫy)P. KHTC (CCKL)Kon Rẫy25/GM-UBND
24/02/2023 07:30 24/02/2023 11:00Hội thảo (trực tuyến) kỹ thuật về Sản xuất và thương mại nông sản không gây mất rừngCCKL, TP mờiCCKL07/GM-TCLN-KH&HTQT, 22/GM-SNN
24/02/2023 08:00 24/02/2023 11:00(Hoãn) Dự buổi làm việc về Dự án của Công ty Cổ phần cây xanh Bình Nguyên(Hoãn)UBND tỉnh71/GM-VP,901/VP-KTTH
24/02/2023 08:00 24/02/2023 11:00Họp về PA tự chủ giai đoạn 2023-2025 và dự toán thu chi tiền DVMTR năm 2023 của các BQL rừngP. KHTC, TP mờiHT Sở (T3)25/GM-SNN
24/02/2023 08:00 24/02/2023 11:00Dự Phiên họp (trực tuyến) thứ 3 BCĐ TW thực hiện các CT MTQG về kết quả 2022, triển khai 2023LĐ Sở: Huỳnh Văn LiêmHT VNPT Kon Tum73/GM-VP, 444/SNN-VP
24/02/2023 09:30 24/02/2023 17:00Kiểm tra, rà soát diện tích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp Khu Di tích lịch sử Căn cứ TU Kon TumP. KHTC (CCKL)Tu Mơ Rông60/GM-STNMT
Chiều24/02/2023 14:00 24/02/2023 17:00Hội nghị công bố sản phẩm OCOP năm 2022 (đợt 2) năm 2022LĐ Sở: Y Hằng, VPĐP NTMHT TTHC (T2)02/KH-NTM,21/GM-SNN
24/02/2023 14:00 24/02/2023 17:00Họp Phiên thường kỳ UBND tỉnh tháng 02 năm 2023 (SNN: Quy trình khắc phục hậu quả thiên tai)GĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, CCTLUBND tỉnh28/TB-UBND
24/02/2023 14:30 24/02/2023 17:00Tổng kết khối thi đua các CQTM QLNN về KTKT năm 2022, triển khai nhiệm vụ 2023LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, P. TCCBBQLKT các CTTL04/GM-KTĐ
Thứ 7, 25/02/2023    
Sáng25/02/2023 08:00 25/02/2023 11:00Hội nghị trực tuyến toàn quốc về chuyển đổi sốLĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, Y Hằng, TP KHTCHT Ngọc Linh74/GM-VP
Chiều     

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 3
Hôm nay : 565
Hôm qua : 548
Năm 2024 : 131.326
Năm trước : 296.797
Tổng số : 718.633