A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch công tác Tuần 10 năm 2023

LỊCH TUẦN (06/03/2023-12/03/2023)
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmGhi chú
*****     
Thứ 2, 06/03/2023
Sáng06/03/2023 07:00 06/03/2023 09:00Giao ban tuầnBGĐ Sở; Trưởng, Phó các PNV, Chi cục, Trung tâm và TPNV thuộc Chi cụcHT Sở (T3) 
06/03/2023 08:00 06/03/2023 11:00Họp thống nhất nội dung làm việc với Đoàn Kiểm toán Nhà nước (CT MTQG PTKTXH vùng DTTS-MN)LĐ Sở: Phạm Xuân KhanhBan Dân tộc06/GM-BDT
06/03/2023 09:00 06/03/2023 11:00Họp tập thể LĐ SởBGĐ Sở, P. TCCBHT Sở (T3) 
Chiều06/03/2023 14:00 06/03/2023 17:00Khảo sát thực tế khu vực dự án CSHT cụm CN phường Ngô Mây phuc vụ BC ĐGTĐMTP. KHTCNgô Mây, Đăk Cấm75/GM-STNMT
06/03/2023 14:00 06/03/2023 17:00Tham gia Kiểm tra thực tế vướng mắc liên quan việc đền bù, GPMB và di dời Trạm kiểm dịch động vật Sao MaiLĐ Sở: Y Hằng, CCCNTYHiện trường87/GM-VP, 541/SNN-VP, Xe CCCNTY
06/03/2023 14:00 06/03/2023 17:00Họp bàn về các vấn đề liên quan đến việc khai thác rừng trồng liên doanh, liên kết giữa Cty Đăk Tô và Cty NLG Miền NamP. KHTC (CCKL)Sở Tài Chính35/GM-STC
06/03/2023 14:00 06/03/2023 17:00Họp tham mưu UB tỉnh về quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi để làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ khi NN thu hồi đấtLĐ Sở: Y Hằng, TP mờiHT Sở (T3)28/GM-SNN
Thứ 3, 07/03/2023    
Sáng07/03/2023 08:00 07/03/2023 17:00Kiểm tra thực tế và làm việc về hiện trạng khu vực lập dự án khu đô thị, du lịch, dịch vụ khu Đông Nam thị trấn Măng ĐenLĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, CCKLKon Plong23/GM-UBND, Xe CCKL
07/03/2023 08:00 07/03/2023 17:00Kiểm tra, xác minh nội dung đơn khiếu nạiThanh tra Sở, TP liên quanIa H’Drai67/QĐ-UBND, 161/QĐ-SNN
07/03/2023 08:45 07/03/2023 17:00Cùng LĐ UBND tỉnh kiểm tra thực tế, làm việc với UB huyện Đăk Tô về XD NTM, Mắc Ca, cây ăn quả, QLBVR...GĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, CCKL, CCTTBVTVĐăk Tô1139/TB-VP, xe Trung, Xe CCKL
07/03/2023 09:00 07/03/2023 17:00Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022 (kết hợp kiểm tra chỉ tiêu ngành NNPTNT)LĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, VPĐP NTM, TP liên quanĐăk Glei101/QĐ-SNN, 46/TB-SNN, 299/SNN-NTM, 73/CCTT&BVTV-TT, Xe Thế Anh, Xe CCTTBVTV
07/03/2023 09:00 08/03/2023 17:0007/3-08/3: Làm việc và kiểm tra các chỉ tiêu ngành NNPTNT năm 2023LĐ Sở: Y Hằng, CCCNTY và các TP liên quanIa H’Drai07/KH-SNN, 535/SNN-CCCNTY, Xe CCCNTY
07/03/2023 09:00 07/03/2023 17:00Đánh giá hiện trạng rừng và đất LN phục vụ chuyển đổi cho Dự án tôn tạo Di tích lịch sử cách mạng TU Kon TumP. KHTC (CCKL)Tu Mơ Rông38/GM-UBND
Chiều07/03/2023 13:30 07/03/2023 17:00Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện thuê đất bổ sung của Cty NLG Miền NamP. KHTC (CCKL)STNMT79/GM-STNMT
07/03/2023 14:00 07/03/2023 17:00Họp về một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh (Ngục KT, Đập Đăk Cấm)LĐ Sở: Đặng Trần HuânUBND tỉnh88/GM-VP
07/03/2023 14:00 07/03/2023 17:00Tham gia đánh giá hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp (DA ổn định dân cư xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông)CCKLTu Mơ Rông39/GM-UBND
Thứ 4, 08/03/2023    
Sáng07/03/2023 09:00 08/03/2023 17:0007/3-08/3: Làm việc và kiểm tra các chỉ tiêu ngành NNPTNT năm 2023LĐ Sở: Y Hằng, CCCNTY và các TP liên quanIa H’Drai07/KH-SNN, 535/SNN-CCCNTY, Xe CCCNTY
08/03/2023 08:00 08/03/2023 11:00Họp xử lý, tháo gỡcác nội dung vướng mắc của Sở TNMT (DA Hồ cắt lũ kết hợp phát điện Đăk Bla)LĐ Sở: Đặng Trần HuânUBND tỉnh89/GM-VP
08/03/2023 08:00 08/03/2023 11:00Họp về tổ chức, hoạt động thanh tra trên địa bàn tỉnhLĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, P. TCCBTầng 2, Tòa A, TTHC12/GM-SNV
Chiều08/03/2023 13:30 08/03/2023 17:00Họp thẩm định kết quả Điều chỉnh Phương án Chỉnh trị sông Đăk Bla đoạn qua thành phố Kon TumLĐ Sở: Đặng Trần Huân, TP mờiHT Sở (T3)30/GM-SNN
08/03/2023 14:00 08/03/2023 17:00Hội nghị trực tuyến kết quả công tác LĐTBXH năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023LĐ Sở: Huỳnh Văn LiêmHT Ngọc Linh13/GM-SLĐTBXH
Thứ 5, 09/03/2023    
Sáng09/03/2023 08:00 09/03/2023 17:00Kiểm tra, xác minh và xử lý vụ cháy rừng trên địa bàn huyện Sa ThầyLĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, CCKLSa Thầy, Đăk Tô596/UBND-NNTN, Xe CCKL
09/03/2023 08:00 09/03/2023 17:00Kiểm tra hiện trường và làm việc với huyện về QLBV-PTR-Trồng rừng 2022-2023GĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, CCKLĐăk Glei54/TB-SNN, Xe Trung, Xe CCKL
09/03/2023 08:00 09/03/2023 17:00(Hoãn) Cùng LĐ UBND tỉnh làm việc tại huyện Kon Rẫy(Hoãn)Kon Rẫy1178/TB-VP, 1188/VP-NNTN
09/03/2023 08:30 09/03/2023 17:00Kiểm tra đánh giá hiện trạng TĐ Thượng Kon Tum để áp dụng PA ứng phó khẩn cấpVPTT BCH PCTTKon Plông, Kon Rẫy09/GM-SCT
09/03/2023 09:00 09/03/2023 17:00Kiểm tra kết quả đánh giá hiện trạng rừng và ĐLN dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi (lần 2)CCKLIa HDrai08/GM-BQL
09/03/2023 09:30 09/03/2023 11:00Dự buổi làm việc về Dự án của Công ty Cổ phần cây xanh Bình NguyênP. KHTCUBND tỉnh92/GM-VP
Chiều09/03/2023 13:30 09/03/2023 17:00Họp Ban biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum cấp trung họcCCTTBVTVTrường PT DTNT Tỉnh18/GM-BBS
09/03/2023 14:00 09/03/2023 17:00Họp thẩm định Báo cáo đánh giá TĐMT (cụm CN, TTCN Ngô Mây, Đăk Cấm)P. KHTCSTNMT84/GM-STNMT
09/03/2023 14:00 09/03/2023 17:00Họp trực tuyến Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số tỉnhLĐ Sở: Y Hằng, P. KHTCHT Ngọc Linh86/GM-VP
09/03/2023 14:00 09/03/2023 16:00Họp triển khai TDA 2 (DA3) về đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quýLĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, TP mờiHT Sở (T3)31/GM-SNN
09/03/2023 14:00 09/03/2023 17:00Làm việc về Phương án hỗ trợ khi thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng doanh trại SĐ10LĐ CCTTBVTV (UQ)UBND tỉnh95/GM-VP, 587/SNN-VP
09/03/2023 16:00 09/03/2023 17:00Đón Đoàn công tác UBND tỉnh Bắc KạnLĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, CCKLGia Lai607/KH-UBND, 606/SNN-VP, Xe Thế Anh, xe CCKL
09/03/2023 17:00 09/03/2023 19:30Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của Chính phủ về ngoại giao kinh tế năm 2023LĐ Sở: Đặng Trần HuânHT Ngọc Linh94/GM-VP
09/03/2023 18:00 09/03/2023 19:00Dự tiếp cơm Đoàn công tác UBND tỉnh Bắc KạnLĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, Huỳnh Văn Liêm, CCKLNK Hữu Nghị96 /GM-VP
Thứ 6, 10/03/2023    
Sáng10/03/2023 08:00 10/03/2023 10:00Họp bàn công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn giữa P. KHTC và các đơn vịBGĐ Sở, TP theo GMHT Sở (T3)32/GM-SNN
10/03/2023 08:00 11/03/2023 11:00Tham gia cùng UBND tỉnh đón, tiếp và làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh Bắc KạnLĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, CCKLTPKT, Tu Mơ Rông607/KH-UBND, 606/SNN-VP, Xe Thế Anh, xe CCKL
10/03/2023 08:00 10/03/2023 17:00Hội nghị phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2023LĐ CCCNTY (UQ)TP HCM107/GM-BNN-VP, 1179/VP-NNTN, 588/SNN-VP
10/03/2023 08:00 10/03/2023 11:00HN đánh giá kết quả 2022, triển khai nhiệm vụ 2023 Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnhLĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, VP SởTầng 2, TTHC03/GM-STP
10/03/2023 08:30 10/03/2023 17:00Dự Lễ khởi công dự án nhà máy chế biến trái cây xuất khẩu Chánh Thu Đăk LăkLĐ Sở: Y Hằng, CCTTBVTV, TTKNĐăk Lăk554/SNN-VP, Xe CCTTBVTV
10/03/2023 08:30 10/03/2023 11:30Làm việc với CTCP TĐ Thiên tân về dự án thủy điện Đăk Re tại xã HiếuP. KHTC (CCKL)STNMT88/GM-STNMT
10/03/2023 09:00 10/03/2023 17:00Kiểm tra thực địa dự án bố trí ổn định dân cư tại xã XốpCCKLĐăk Glei31/GM-BQL
Chiều10/03/2023 14:00 10/03/2023 17:00Thẩm định nhu cầu SD đất thực hiện DA Đầu tư CSHT giãn dân làng Xộp (Mo Rai) và Trang trại CN Duyên Thịnh PhátCCKLSTNMT91/GM-STNMT
10/03/2023 15:30 10/03/2023 17:00Công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện Quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức CS ĐảngLĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, Uỷ viên BCH Đảng bộ sởHT Sở (T3)1513-QĐ/ĐUK
Thứ 7, 11/03/2023    
Sáng10/03/2023 08:00 11/03/2023 11:00Tham gia cùng UBND tỉnh đón, tiếp và làm việc với Đoàn công tác của UBND tỉnh Bắc KạnLĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, CCKLTPKT, Tu Mơ Rông607/KH-UBND, 606/SNN-VP, Xe Thế Anh, xe CCKL
Chiều     
Chủ nhật, 12/03/2023    
Sáng12/03/2023 07:30 12/03/2023 12:00Hội thảo phát triển cà phê Việt Nam chất lượng caoLĐ Sở: Y Hằng, CCTTBVTV, TTKNĐăk LăkGM của UBND tỉnh Đăk Lăk, 554/SNN-VP, xe CCTTBVTV
Chiều     

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 0
Hôm nay : 28
Hôm qua : 579
Năm 2024 : 70.124
Năm trước : 296.797
Tổng số : 657.431