A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch công tác Tuần 20 năm 2022

LỊCH TUẦN (16/05/2022-22/05/2022)
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmGhi chú
*****     
Thứ 2, 16/05/2022
Sáng16/05/2022 07:00 16/05/2022 09:00Giao ban tuầnBGĐ Sở; Trưởng và Phó của các PNV thuộc Sở, CC trưởng và TPNV thuộc Chi cụcHT Sở (T3)72/TB-SNN
16/05/2022 07:00 17/05/2022 17:00(02 ngày): Hội thảo về chiến lược đối tác quốc gia của ADB, giải quyết các vướng mắc của các DA ODA của các tỉnh MT,TNGĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, BQLDA CSHTKhánh Hòa26/CV-BQL; 1226/SNN-VP; 1424/UBND-KTTH, 2707-CV/VPTU; Xe Trung
16/05/2022 08:00 17/05/2022 17:00(02 ngày) Tham gia Đoàn GS của Ban KTNS - HĐND tỉnh về sử dụng các công trình nước sạch nông thônLĐ Sở: Văn Tất Cường, TTNSSa Thầy29/QĐ-BKTNS; 36/CV-ĐGS; 1196/SNN-VP; Xe TTNS
16/05/2022 09:30 16/05/2022 11:00(Hoãn) Dự,tiếp và làm việc với Đoàn công tác KOICA Việt Nam và Công ty TNHH KonTum Bellest(Hoãn)UBND tỉnh170/GM-VP; 1236/SNN-VP; 1704/TB-VP
Chiều16/05/2022 14:00 16/05/2022 17:00Họp thống nhất giao nhiệm vụ thực hiện tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025LĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, VPĐP NTM vả TP mờiHT Sở (T3)67/GM-SNN
Thứ 3, 17/05/2022    
Sáng16/05/2022 07:00 17/05/2022 17:00(02 ngày): Hội thảo về chiến lược đối tác quốc gia của ADB, giải quyết các vướng mắc của các DA ODA của các tỉnh MT,TNGĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, BQLDA CSHTKhánh Hòa26/CV-BQL; 1226/SNN-VP; 1424/UBND-KTTH, 2707-CV/VPTU; Xe Trung
16/05/2022 08:00 17/05/2022 17:00(02 ngày) Tham gia Đoàn GS của Ban KTNS - HĐND tỉnh về sử dụng các công trình nước sạch nông thônLĐ Sở: Văn Tất Cường, TTNSSa Thầy29/QĐ-BKTNS; 36/CV-ĐGS; 1196/SNN-VP; Xe TTNS
17/05/2022 08:00 17/05/2022 11:00Họp thống nhất Dự án: Điều chỉnh Phương án chỉnh trị sông Đăk Bla đoạn qua TP Kon TumLĐ Sở: Văn Tất Cường, P. QLXDCT và TP mờiHT Sở (T3)68/GM-SNN
17/05/2022 08:00 17/05/2022 11:00Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnhPGĐ Sở: Huỳnh Văn LiêmHT Ngọc Linh519-CV/TU
17/05/2022 09:00 18/05/2022 17:00Kiểm tra tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nông lâm nghiệp năm 2022 các địa phươngLĐ Sở: Y Hằng, TP liên quanIa H’Drai1182/SNN-KH; 1086/SNN-VP
Chiều17/05/2022 13:30 17/05/2022 16:00Làm việc với Viện STH Miền Nam về dự án GLA2P. KHTC, CCKLHT Sở (T3)40/CV-VSTHMN
17/05/2022 14:00 17/05/2022 17:00Họp về Dự án bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk TôP. KHTC (hoặc CCKL)Sở Tài chính60/GM-STC
17/05/2022 14:00 17/05/2022 17:00Họp HĐKH trực tuyến, Đề tài về DSLT gắn Bảo tồn ĐDSH tại Măng Đen - Trường CĐ nghề ĐNBP. KHTC, CCKLTrực tuyến641/QĐ-BNN-VPĐP; 592/PC-SNN; 03/GM-KHCN NTM
17/05/2022 14:00 17/05/2022 17:00Họp HĐTV xét giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2022 (giống sắn kháng bệnh)P. KHTC, CCTTBVTVSKHCN37/GM-SKHCN
17/05/2022 14:00 17/05/2022 17:00Họp Ban Nội dung để triển khai công tác chuẩn bị diễn tậpĐ/c CVP BCH PCTT, TKCN và PTDS tỉnhBCHQS tỉnh262-GM/VPTU; 1247/SNN-VP
Thứ 4, 18/05/2022    
Sáng17/05/2022 09:00 18/05/2022 17:00Kiểm tra tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nông lâm nghiệp năm 2022 các địa phươngLĐ Sở: Y Hằng, TP liên quanIa H’Drai1182/SNN-KH; 1086/SNN-VP
18/05/2022 07:30 18/05/2022 08:00Dự Lễ trao Quyết định nghỉ hưu đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý (đ/c Văn Tất Cường - PGĐ Sở)BGĐ SởUBND tỉnh52/GM-SNV
18/05/2022 08:00 18/05/2022 11:00Hội nghị trực tuyết quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24-01-2022 của Bộ Chính trịBGĐ SởHT Ngọc Linh2712-CV/VPTU
18/05/2022 08:00 20/05/2022 17:00(03 ngày) Tham gia Đoàn GS của Ban KTNS - HĐND tỉnh về sử dụng các công trình nước sạch nông thônGĐ TTNSĐăk Tô29/QĐ-BKTNS; 36/CV-ĐGS; 1196/SNN-VP; 1273/SNN-VP; Xe TTNS
18/05/2022 08:30 18/05/2022 17:00(01 ngày) Làm việc Đoàn công tác hỗ trợ thực hiện dự án VnSAT lần thứ Mười ba của Ngân hàng Thế giớiLĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, BQLDA VnSATTrực tuyến (Webex)2907/BNN-HTQT; 1714/VP-NNTN
18/05/2022 08:30 18/05/2022 11:00HN trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CPLĐ Chi cục PTNTTrụ sở VNPT173/GM-VP; 1263/SNN-VP
18/05/2022 08:30 18/05/2022 17:00Phối hợp kiểm tra xử lý nội dung phản ánh của cư triLĐ CCKL (UQ)VQG Chư Mom Ray1470/UBND-NNTN; 157/GM-STNMT; 1275/SNN-VP
18/05/2022 08:45 18/05/2022 17:00Kiểm tra thực trạng vị trí đất và Họp liên ngành giải quyết đơn thư tôn giáoCCKLIa H’Drai49/GM-SNV; 586/PC-SNN
Chiều18/05/2022 13:00 18/05/2022 17:00Làm việc với các chủ đầu tư dự án về việc triển khai thực hiện các dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừngGĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, CCT CCKLUBND tỉnh176/GM-VP
18/05/2022 14:00 18/05/2022 17:00Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thànhthi công xây dựng công trình TL Đăk ToaLĐ Sở: Văn Tất Cường, P. QLXDCTKon Rẫy69/GM-SNN, 72/GM-SNN; Xe BQLDA
18/05/2022 14:00 18/05/2022 17:00Tham gia Đoàn của đ/c Chủ nhiệm UBKTTU làm việc với BTVHU Đak Glei ve tình hình PT KTXH xã Mường Hoong, Ngọc LinhLĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, P. KHTC, CCPTNT, KLĐăk Glei1730/TB-VP; Xe Thế Anh
Thứ 5, 19/05/2022    
Sáng18/05/2022 08:00 20/05/2022 17:00(03 ngày) Tham gia Đoàn GS của Ban KTNS - HĐND tỉnh về sử dụng các công trình nước sạch nông thônGĐ TTNSĐăk Tô29/QĐ-BKTNS; 36/CV-ĐGS; 1196/SNN-VP; 1273/SNN-VP; Xe TTNS
19/05/2022 07:30 19/05/2022 09:00Dự Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Sở NNPTNT và Hội ND tỉnh (về tuyên truyền, vận động ND...)LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, Y Hằng, TP theo VBHội ND tỉnh992-CV/HNDT; 1284/SNN-KH
19/05/2022 07:30 19/05/2022 17:00(Hoãn) Kiểm tra tiến độ thực hiện các chỉ tiêu nông lâm nghiệp năm 2022 các địa phương(Hoãn)Ngọc Hồi1182/SNN-KH; 1086/SNN-VP
19/05/2022 08:00 19/05/2022 11:00Tham dự họp Tổ thẩm định kinh phí thực hiện đề tài: "Lai tạo dòng nếp than..."P. KHTC, CC TTBVTVSKHCN38/GM-SKHCN
19/05/2022 08:00 19/05/2022 11:00Kiểm tra thực địa vị trí lắp đặt cột đo gió tại xã Tân Lập (Công ty CP Tấn Phát)P. KHTC (hoặc CCKL)Kon Rẫy27/GM-TPG
19/05/2022 08:00 19/05/2022 11:00Trả lời phỏng vấn của Đài PTTH tỉnh về phát triển sản phẩm OCOPLĐ Sở: Y Hằng, VPĐP NTMP. làm việcPV: Hơ Jan - Thanh Hà
19/05/2022 08:00 19/05/2022 11:00Làm việc về khai thác khoáng sản cát làm VLXDTT tại điểm mỏ số 10, thuộc xã Đăk Rơ WaLĐ Sở: Văn Tất CườngUBND tỉnh171/GM-VP; 174/GM-VP; 175/GM-VP
19/05/2022 08:00 19/05/2022 17:00Kiểm tra tình hình thực hiện Đề án di dân và công tác QLBVR và trồng rừng năm 2022LĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, CCKL, CCPTNTIa H’Drai1751/TB-VP; Xe Thế Anh
19/05/2022 09:30 19/05/2022 11:00Làm việc về PA bổ sung vốn điều lệ của các Cty LN thuộc tỉnh và xử lý các tồn tại tài chính của Cty LN Kon PlôngGĐ Sở: Nguyễn Tấn LiêmUBND tỉnh177/GM-VP
Chiều19/05/2022 14:00 19/05/2022 17:00Họp thẩm định đồ án điều chỉnh tổng thể QHCT (tỷ lệ 1/500) khu trung tâm HC-CT huyện Tu Mơ RôngP. KHTCSở Xây dựng28/GM-SXD
19/05/2022 14:00 19/05/2022 17:00HN giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá 01 năm thực hiện KL 01-KL/TW về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW(Báo vắng)HT Ngọc Linh1089-CV/BTGTU
19/05/2022 14:00 19/05/2022 17:00Họp về nhiệm vụ phát triển sản phẩm OCOP, xây dựng Nông thôn mớiLĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, Y Hằng, VPĐP NTMHT Sở (T3) 
19/05/2022 14:00 19/05/2022 14:00Họp thống nhất nội dung tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh phụ lục 1 kèm theo Quyết định số 387/QĐ-UBNDLĐ Sở: Văn Tất Cường, P. QLXDCT, TP mờiHT TTHC (T2)71/GM-SNN; 73/GM-SNN
19/05/2022 14:00 19/05/2022 17:00Họp thẩm tra QT DA hoàn thành 03 đập: Đăk Toa, Măng Tá, Đăk PamBQLDA CSHT, VP Sở, P. KHTCSở Tài chính66/GM-STC
Thứ 6, 20/05/2022    
Sáng18/05/2022 08:00 20/05/2022 17:00(03 ngày) Tham gia Đoàn GS của Ban KTNS - HĐND tỉnh về sử dụng các công trình nước sạch nông thônGĐ TTNSĐăk Tô29/QĐ-BKTNS; 36/CV-ĐGS; 1196/SNN-VP; 1273/SNN-VP; Xe TTNS
20/05/2022 07:30 20/05/2022 17:00(01 ngày) Giao ban Sở tháng 5/2022BGĐ Sở; TP theo GMHT Sở (T3)72/TB-SNN; 70/GM-SNN
20/05/2022 08:00 20/05/2022 11:00(Hoãn) Làm việc về công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng năm 2022 tại Sa Thầy(Hoãn)Sa Thầy1751/TB-VP; 1283/SNN-VP; 1774/VP-NNTN
20/05/2022 10:30 20/05/2022 11:00Họp Tập thể LĐ SởBGĐ Sở, P. TCCBHT Sở (T3) 
Chiều20/05/2022 13:30 20/05/2022 17:00Kiểm tra hiện trường thực tế của dự án thủy điện Nước TrêCCKLKon Plong04/2022/GM-MTG; 619/PC-SNN
20/05/2022 14:00 20/05/2022 17:00Hội thảo nghiên cứu, đề xuất chỉ tiêu giá trị quy định tại hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp huyện, cấp xãP. KHTCCục Thống kê12/GM-CTK
20/05/2022 20:00 20/05/2022 22:00Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên - Gia Lai và giao thương DN Nhật BảnLĐ Sở: Y Hằng, VPĐPGia Lai1467/UBND-NNTN, Xe Thế Anh
Thứ 7, 21/05/2022    
Sáng21/05/2022 08:00 21/05/2022 17:00Dự Diễn đàn kết nối Tây Nguyên tại Gia LaiLĐ Sở: Văn Tất Cường, CC PTNTGia LaiGM của UBND tỉnh Gia Lai và Bộ NNPTNT; 1735/VP-NNTN; Xe Thế Anh
Chiều     

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 2
Hôm nay : 296
Hôm qua : 853
Năm 2024 : 113.215
Năm trước : 296.797
Tổng số : 700.522