A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch công tác Tuần 50 năm 2021

LỊCH TUẦN (13/12/2021-19/12/2021)
Thời gianNội dungThành phầnĐịa điểmGhi chú
*****     
Thứ 2, 13/12/2021
Sáng13/12/2021 07:30 13/12/2021 09:00Giao ban TuầnBGĐ Sở; Trưởng, phó các Phòng NV, VPĐP NTMHT Sở 
13/12/2021 08:00 13/12/2021 11:00Dự Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 468/QĐ-TTg và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP (về cơ chế 1 cửa, TTHC)LĐ Sở: Phạm Xuân Khanh, VP SởVNPT Kon Tum347/GM-VP
13/12/2021 08:30 13/12/2021 11:00Hội nghị triển khai Chiến lược Phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030P. TCCBZoom163/GM-SNV
13/12/2021 09:00 13/12/2021 11:00Làm việc liên quan đến Hồ sơ BC đánh giá TĐMT dự án bảo tồn sim (C.ty Sim Thiên Sơn)P. KHTCSở TNMT440/GM-STNMT
Chiều13/12/2021 13:00 13/12/2021 17:00Khảo khát khu vực thực hiện dự án (TĐ Hùng Nhơn)LĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm, Huỳnh Văn LiêmĐăk TôXe Trung
13/12/2021 13:30 13/12/2021 17:00Họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnhLĐ Sở: Y Hằng, VPĐP NTMHT Sở (T3)279/GM-HĐĐG
13/12/2021 14:00 13/12/2021 17:00Kiểm tra thực địa trên địa bàn huyện Đăk Tô (điều chỉnh QH xây dựng thị trấn)P. KHTC (hoặc CCKL)Đăk Tô3867/TB-VP; 101/GM-SXD
13/12/2021 14:00 13/12/2021 17:00Dự kiểm tra tiến độ đề tài KHCN cấp tỉnh (đánh giá đất dược liệu)P. KHTCSở KHCN67/GM-SKHCN
13/12/2021 15:00 13/12/2021 17:00Họp giải quyết vướng mắc các DA đầu tư (thủy điện)LĐ Sở: Phạm Xuân KhanhUBND tỉnh350/GM-VP
Thứ 3, 14/12/2021    
Sáng14/12/2021 08:00 14/12/2021 11:00(Báo vắng) Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về đối ngoại(Báo vắng)HT Ngọc Linh410-CV/TU
14/12/2021 08:00 14/12/2021 17:00Kiểm tra công tác QLBVR đột xuấtGĐ Sở: Nguyễn Tấn LiêmĐăk GleiXe Trung
14/12/2021 08:00 14/12/2021 17:00Bàn giao đưa hệ thống kênh Đăk Rơn Ga huyện Đăk Tô vào sử dụngCCTLĐăk Tô34/GM-BQL; 1448/PC-SNN
14/12/2021 08:30 14/12/2021 11:00HN kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở năm 2021LĐ UBND tỉnh, BGĐ Sở, ĐU Sở, TP theo GMPhòng HọpTTHC (T2)77/KH-SNN; 3382/SNN-TCCB; 278/GM-SNN; 3411/SNN-TCCB; 254/TB-SNN; 283/GM-SNN; 3452/SNN-TCCB
14/12/2021 08:30 14/12/2021 11:00Hop tham mưu UBND tỉnh xem xét chỉ đạo xử lý tiền DVMTR còn tồn của các năm trước (tỉnh, huyện, xã)P. KHTCQBVPTR15/GM-QBVPTR
14/12/2021 09:00 14/12/2021 17:00Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng: Cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Ia H’DraiP. QLXDCT, TTNSIa H’Drai77/KH-SXD
14/12/2021 09:00 14/12/2021 17:00Kiểm tra thực tế để xác định sai lệch rừng để thực hiện dự án thủy điện Đăk RoongP. KHTC (hoặc CCKL)Đăk Glei, Ngọc Hồi102/GM-CtyĐR
Chiều14/12/2021 13:00 14/12/2021 17:00Tham gia đoàn Giám sát 257LĐ Sở: Phạm Xuân KhanhKon PlongXe Thế Anh
14/12/2021 13:00 14/12/2021 17:00Khảo sát thực tế tại CT thủy điện Đăk Psi 4 và các nội dung liên quanP. KHTCĐăk Hà444/GM-STNMT
14/12/2021 13:30 14/12/2021 17:00Hội nghị trực tuyến tổng kết QLBVR và PCCCR năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 huyện Kon Plông.LĐ CCKLKon Plông13-GM/BCĐ; 3454/SNN-VP
14/12/2021 13:45 14/12/2021 17:00Kiểm tra thực địa đất quy hoạch xây dựng Sở Chỉ huy và các đơn vị trực thuộc của BCH QS tỉnhLĐ CCKL (ủy quyền)TPKT và Kon Rẫy354/GM-VP; /SNN-VP
14/12/2021 14:00 14/12/2021 17:00Dự hội nghị triển khai công tác quốc phòng, quân sự năm 2022LĐ Sở: Văn Tất CườngBCHQS tỉnh3312/GM-BCH; 3340/BCH-TM
Thứ 4, 15/12/2021    
Sáng15/12/2021 07:30 15/12/2021 17:00Tập huấn, hướng dẫn triển khai phần mềm quản lý CBCCVCThành phần theo VBTrường CĐCĐ - 347 Bà Triệu59/KH-SNV; 3278/SNV-CCVC; 3448/SNN-TCCB
15/12/2021 08:00 15/12/2021 11:00Họp Hội đồng TV tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh năm 2021 (sả Java)P. KHTCSở KHCN69/GM-SKHCN
15/12/2021 08:00 15/12/2021 11:00Dự buổi làm việc với đoàn công tác Trung ương Hội Nông dân Việt NamGĐ Sở: Nguyễn Tấn LiêmHội ND tỉnh878-CV/HNDT; Xe Thế Anh
15/12/2021 08:00 15/12/2021 11:00HN trực tuyến sơ kết 05 năm CVĐ " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" giai đoạn 2016-2020LĐ Sở: Huỳnh Văn LiêmUB MTTQ tỉnh85/GM-MTTQ-BTT
15/12/2021 08:00 15/12/2021 17:00Kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, rừng để thống nhất phạm vi ranh giới thực hiện dự án khu sân golfP. KHTC, CCKLKon Plông207/GM-UBND
Chiều15/12/2021 13:30 15/12/2021 17:00Họp thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường DA C.ty TNHH Ba Farm Ngọc Tụ và Duyên Thịnh PhátP. KHTCSở TNMT445/GM-STNMT; 446/GM-STNMT; 3463/SNN-KH
Thứ 5, 16/12/2021    
Sáng16/12/2021 07:00 16/12/2021 17:00Kiểm tra thực địa, rà soát đối chiếu hồ sơ thiết kế vùng ngập lòng hồ thủy điện Thượng Kon TumCCKL và TP theo GM 4148/VP-NNTN; 280/GM-SNN
16/12/2021 07:00 16/12/2021 11:00Tham gia Đoàn Giám sát 257 tại huyện Kon PlongLĐ Sở: Phạm Xuân KhanhKon PlongXe Thế Anh
16/12/2021 08:00 16/12/2021 12:00Hội thảo “Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững: Tác động, ứng phó và đào tạo nguồn nhân lực”P. KHTC và các đơn vị liên quanZoom597/KHLN-KHCN
16/12/2021 08:00 16/12/2021 11:00Thẩm định Kế hoạch Khuyến nông năm 2022P. KHTC, TP liên quanHT TTHC (T2)282/GM-SNN
16/12/2021 08:00 16/12/2021 11:00Họp Hội đồng TV đánh giá, nghiệm thu dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020P. KHTCSở KHCN70/GM-SKHCN; 1171/SKHCN-QLCN
16/12/2021 08:30 16/12/2021 12:00Hội nghị toàn thể Chương trình hỗ trợ quốc tế (ISG) 2021: "Đối tác xanh cho một nền nông nghiệp mới"LĐ Sở: Y HằngHT Sở (T3) - Zoom531/GM-BNN-HTQT
Chiều16/12/2021 14:00 16/12/2021 17:00Họp bàn phát triển HTX và xây dựng các chuỗi dược liệu và Sâm NLLĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, TP liên quanHT TTHC (T2)355/GM-VP; 285/GM-SNN
16/12/2021 14:00 16/12/2021 17:00Bàn giao kết quả sản phẩm các đề tài/dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnhP. KHTCSở KHCN1154/SKHCN-QLKH
16/12/2021 14:00 16/12/2021 17:00Họp tham mưuUBND tỉnh cho chủ trương xây dựng VB QPPLP. KHTCSở TNMT447/GM-STNMT
16/12/2021 14:00 16/12/2021 17:00Họp thẩm định kết quả Xây dựng định mức KTKT trong công tác quản lý, khai thác CT thủy lợi trên địa bàn tỉnhLĐ Sở: Văn Tất Cường, TP theo GMHT Sở (T3)275/GM-SNN
16/12/2021 14:00 16/12/2021 17:00Họp Đoàn giám sát 258 xem xét cho ý kiến đối với dự thảo các báo cáo, biên bản làm việcLĐ Sở: Phạm Xuân KhanhUBND tỉnh356/GM-VP
16/12/2021 15:00 16/12/2021 17:00Dự cuộc làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Công ty Cổ phần Tập đoàn MavinGĐ Sở: Nguyễn Tấn LiêmHT họp BTVTU2025-CV/VPTU
Thứ 6, 17/12/2021    
Sáng17/12/2021 08:00 17/12/2021 11:00Hội thảo phổ biến các định hướng Chiến lược Quốc gia Dinh dưỡng và chia sẻ một số mô hình can thiệp dinh dưỡng hiệu quảLĐ Sở: Y Hằng, P. KHTCZoom6535/GM-SYT; 3458/SNN-KH
17/12/2021 08:00 17/12/2021 17:00Thẩm định các tiêu chí NTM xã Đăk Kroong, huyện Đăk GleiVPĐP NTM, TP liên quanĐăk Glei26/KH-ĐTĐ; Xe Thế Anh
17/12/2021 08:00 17/12/2021 11:00Kiểm tra hiện trạng cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình: Hồ chứa Tân ĐiềnP. QLXDC, CCTLxã Đoàn Kết33/GM-BQL
17/12/2021 08:00 17/12/2021 17:00(01 ngày) Hội nghị trực tuyến phổ biến,quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnhBGĐ SởHT Ngọc Linh414-CV/TU
Chiều17/12/2021 14:00 17/12/2021 17:00Họp lấy ý kiến và thẩm định bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập, hồ chứa nước Đăk Loy và 6ALĐ Sở: Văn Tất Cường, TP theo GMHT Sở (T3)281/GM-SNN
Thứ 7, 18/12/2021    
Sáng18/12/2021 08:00 18/12/2021 11:00(01 ngày) Hội nghị tập huấn kiến thức QLNN, kế hoạch cơ cấu lại ngành NNPTNT gắn với định hướng PTBV đến năm 2025BGĐ Sở, TP liên quanGia Lai529/GM-BNN-TCCB; 284/GM-SNN; 226/CV-CCPTNT; Xe Trung, Xe Thế Anh và xe các đơn vị liên quan
Chiều18/12/2021 13:30 18/12/2021 18:30Làm việc với Đoàn công tác Thứ trưởng Trần Thanh Nam về vùng nguyên liệu Cà phêLĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, Chi cục PTNT, TTKNĐăk Hà968/KTHT_HTTT; 288/GM-SNN; Xe Thế Anh; Xe CC PTNT
Chủ nhật, 19/12/2021    
Sáng19/12/2021 08:00 19/12/2021 12:00Hội thảo thúc đẩy tổ chức SX vùng nguyên liệu để nâng cao và phát triển bền vững ngành hàng cà phê Tây NguyênGĐ Sở: Nguyễn Tấn Liêm; LĐ Chi cục PTNT, TP liên quanGia Lai43/GM-KTHT-HTTT; 226/CV-CCPTNT; 3496/SNN-CCPTNT; Xe CCPTNT; Xe Trung
19/12/2021 08:00 19/12/2021 17:00Cùng TĐ Hùng Nhơn khảo sát thực tế vị trí xây dựng các dự ánLĐ Sở: Huỳnh Văn Liêm, P. KHTCĐăk Tô, Đăk Hà3478/SNN-KH; 3484/SNN-VP; Xe Thế Anh
Chiều     

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
DANH MỤC
Liên kết website
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 7
Hôm nay : 302
Hôm qua : 439
Năm 2024 : 132.575
Năm trước : 296.797
Tổng số : 719.882